Utdyping ved Husøy og Garpeskjær

Kystverket skal utdype flere undervannsgrunner i Karmsundet i Rogaland. En grunne ligger ved Garpeskjær i Haugesund kommune og tre grunner ligger i innseilingen til Husøy i Karmøy kommune. Prosjektet starter opp i begynnelsen av februar 2014 og skal ferdigstilles innen oktober samme år.

Nyhetsliste

Hva skal vi gjøre?

Kystverket skal sprenge ned fire undervannsgrunner og sette opp nye sjømerker.

Fakta

Utdypingsprosjektet omfatter sprenging, graving, opplasting og transport av masse, samt etablering av nye sjømerker.

Totalt skal nærmere 120 000 kubikkmeter masse (omtrent 318 000 tonn) fjernes fra fire undervannsgrunner.

Utdypingstiltakene vil øke dybden ved innseilingen til Garpeskjær og Husøy, og dermed gjøre det enklere og tryggere for skip som anløper og avgår havnene.

Prosjektet har en totaltkostnad på 75 millioner kroner.

Siste nytt