Publisert: , Oppdatert:

Hva skal vi gjøre?

Kystverket skal sprenge ned fire undervannsgrunner og sette opp nye sjømerker.

Utdypingsarbeid

Kystverket skal utdype en undervannsgrunne ved Garpeskjær. Grunna vil få en ny dybde på 12 meter og dermed gjøre det lettere for store cruiseskip å anløpe kaien på Risøy.

Når utdypingsarbeidet ved Garpeskjær er ferdig, planlegger Kystverket å utdype innseilingen til Husøy ved å fjerne ytterligere tre grunner. Melandsflua skal utdypes ned til 12 meters dybde, og syvmeters grunna ved Søra Flatskjæret og en grunne like øst for den offentlige kaien ved Biomar skal utdypes til henholdsvis 12 og 10 meters dybde.

Arbeidet omfatter sprenging, mudring og transport av masse. Sprenging vil bli varslet med sirene.

Utstyret vil avgi noe støy under boring og graving av fjell. I den forbindelse kan boligeiendommer med nær beliggenhet til utdypingsområdene høre lyd fra arbeidene.

Anleggsarbeidet blir utført av Wasa Dredging AS.

Transport

I arbeidsperioden vil det være jevnlig lektertransport av massene fra utdypingsområdene til fyllingsområdet ved Killingøymoloen, nord for Haugesund.

Merking av skipsleia

Under utførelsen av utdypingsarbeidene vil områdene bli midlertidig merket, jfr. informasjon gitt i Etterretning for Sjøfarende (EFS). Nye og permanente navigasjonsinnretninger i innseilingen til Husøy vil bli etablert når utdypingsarbeidet er ferdigstilt.

Regulering av skipstrafikk

Kystverkets sjøtrafikksentral, Kvitsøy VTS, regulerer trafikken og vil gi informasjon til den kommersielle skipstrafikken som seiler i Karmsundet. Fartøyene må følge reglene om lytteplikt på VHF-kanal 16 og bruke VHF-arbeidskanal 14 for informasjon fra og kommunikasjon med Kvitsøy VTS.

Sjøfarende må navigere med forsiktighet og redusere farten slik at det ikke ”lages sjø”. Sjøfarende må rette seg etter signal fra utdypingsenheten som lytter/sender på VHF kanal 16.

Siste nytt