Publisert: , Oppdatert:

Hvorfor?

Kystverkets utdypingsprosjekter bidrar til å øke sikkerheten og forbedre innseilingen ved to av havnene i Karmsundet - en av landets travleste skipsled.

Økt sikkerhet

Utdypingstiltakene vil øke sikkerheten og forbedre ankrings- og manøvreringsforholdene ved Garpeskjær og Husøy. En dypere skipsled vil redusere faren for grunnstøting og kollisjoner i det trange farvannet.

Bedre tilgang

Utdypingstiltaket vil også forbedre ankringsmulighetene til skipstrafikken som ankommer havneområdet og for andre fartøy som trafikkerer i Karmsundet. Større cruiseskip og andre dyptgående fartøy vil kunne anløpe kaien ved Garpeskjær, mens Husøy blir bedre utrustet som nødhavn dersom det skjer uønskede hendelser i Karmsundet eller nærområdet.

Gjenbruk av fjellmasse

Totalt blir rundt 109 000 kubikkmeter masse fjernet fra området ved Husøy, mens rundt 9000 kubikkmeter masse blir fjernet fra området ved Garpeskjær. Dette tilsvarer rundt 318 000 tonn. Massene skal brukes av Karmsund havnevesen IKS til å utvide industriområdet ved Killingøy, nord for Haugesund.

Siste nytt