Farledsprosjektet Mandal – Kristiansand

Kystverket vil gjennomføre en fornying og oppgradering av sjøveien på strekningen Mandal – Kristiansand med oppstart februar 2019.

Det planlegges en fullstendig oppgradering av seilingsled fra Mandal til Kristiansand. Merkesystemet for området er bygget opp slik at fartøy i prinsippet kan seile fra sjømerke til sjømerke på en trygg og intuitiv måte

Hovedled mellom Mandal og Kristiansand går stort sett i ubeskyttet farvann. Strekningene er meget værutsatte. Bileder i samme område går i beskyttet farvann, men er ikke tilrettelagt for nattseilas. Stedvis er også ledene mangelfullt merket for sikker dagseilas

Formålet med tiltaket er å oppgradere hele området fra Mandal til Kristiansand, hoved- og bileder, til dagens standard. Dette gjøres for å øke sjøsikkerheten i området. Tiltakene vil øke fremkommeligheten i farvannet ved dag- og nattseilas. Videre vil tiltakene fjerne det økende behovet for vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner i området.

Prosjektet må anses som massivt, og er det hittil mest omfattende prosjektet av sitt slag i landet.

Smørsund om natten. Foto: Leif Andersen

Nyhetsliste

Siste nytt