Hammerfestprosjektene

Kystverket planlegger utdyping av Fuglenes fiskerihavn, og utdyping av farleden inn til Forsøl fiskerihavn.

Hammerfest kommune ønsker å gjennomføre opprydding av forurenset sjøbunn i havna i kombinasjon med bygging av ny sentrumskai, der deponi for forurensa sediment innebygges i kaia. Med en slik løsning oppnår kommunen både opprensing av sjøbunnen i havna og tiltrengt økt kaikapasitet.

I september 2017 inngikk Kystverket og Hammerfest kommune en intensjonsavtale om å samkjøre alle disse tiltakene. Gevinstene for begge parter ligger i blant annet felles planlegging, gjennomføring og oppfølging, felles deponier og gjenbruk av overskuddsmasser, noe som gir økonomiske og miljømessige besparelser. Kystverket vil være tiltakshaver og byggherre for et samlet prosjekt.

Sentrumshavna i Hammerfest (Foto: Hammerfest Havn KF)

Nyhetsliste

Bakgrunn

Sjøbunnen i Hammerfest havn er sterkt forurenset av miljøgifter, og Mattilsynet har utstedt kostholdsråd for havna. Med bakgrunn i påvist forurensning er Hammerfest havn utpekt som ett av de prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn, jf. Stortingsmelding nr. 14 (2006 - 2007) "Sammen for et giftfritt miljø".

Siste nytt