Innseiling Bodø havn

Kystverket er i samarbeid med Bodø Havn KF i full gang med utvidelse av terminalkaia i Bodø. Grunnlaget for dette samarbeidet er en avtale mellom Bodø Kommune og Kystverket. Da det ikke var mulig å mudre inntil kaikanten på grunn av dårlige grunnforhold, ble det bestemt å utvide kaia.

Planlagt byggetid er fra oktober 2016 til oktober 2017. Mesta er utførende entreprenør på kaianlegget. Den 350m lange kaia vil bli utvidet med en bredde på 10m.  Dybden inntil den nye kaia vil være 11m. Det er da mulig å ta de største cruisebåtene inn til Bodø.

Nyhetsliste

Hva skal vi gjøre?

Det er kjent at grunnforholdene i Bodø er spesielle. Geotekniske forhold i området gjør at utvidelsen må utføres etter spesielle metoder, og mudring og støttefylling utføres i bestemt rekkefølge for å unngå utglidning av masse.

Siste nytt