Publisert: , Oppdatert:

Om støy og vibrasjoner

Det har kommet noen reaksjoner fra beboere i Langesund, både relatert til støy fra anleggsarbeidet i farleia og til vibrasjoner knyttet til sprengningene. Prosjektet skal holde seg innenfor regelverket, retningslinjer og helligdagsfred når det gjelder støy, og innenfor de fastsatte grenseverdiene når det gjelder vibrasjoner fra sprengningene. Det er  iverksatt noen tiltak som vi vil redegjøre for under. Vi ber imidlertid om forståelse for at anleggsarbeidet vil medføre noe støy i anleggsperioden.

STØY
Vi har mottatt meldinger om sprengninger sent på kveld og tidlig på morgenen, og støy fra gravearbeidet på nattestid. Dette er tatt opp med entreprenøren og det er etablert rutiner og tiltak for å unngå dette. Det vil si at graving av sprengningsmasser, som er det mest støyende arbeidet, legges til dagtid. Boring som er det minst støyende arbeidet gjøres på natten. Sprengningstidspunkt vil måtte tilpasses anleggsdriften men tidligst kl. 0800.

Når det gjelder støy fra entreprenørens aktivitet ved Langesund fergeterminal har Grenland Havn IKS gitt retningslinjer for dette. I perioden mellom klokken 21.00 til klokken 08.00 i ukedagene skal det ikke være støyende aktivitet ved fergeterminalen. Lørdager aksepteres arbeid ved fergeterminalen fra klokken 09.00 til klokken 16.00, og søndager og helligdager vil som utgangspunkt ikke bli utført støyende arbeid på Langesund fergeterminal.

Støynivået, både fra arbeidet i farleia og fra aktiviteten på fergeterminalen, skal til enhver tid være innenfor de grensene regelverket setter.

VIBRASJONER
Vi har også mottatt bekymrede meldinger om vibrasjoner fra sprengningene i farleia. Sprengningsarbeidene følges opp av vibrasjonsmålinger på utvalgte bygninger og steder som ligger nærmest sprengningsarbeidene.

Grenseverdien for sprengningene er 28 mm/s. Det er registrert vibrasjoner på maks 6,9 mm/s ute på Langøya. Denne måleren ligger om lag halvparten så langt unna sprengningen som Langesund. Vibrasjoner dempes med økende avstand fra sprengningsstedet. I Langesund vil den da sannsynlig være ca. 3–5 mm/s, muligens enda lavere.

SMS-VARSLING
Vibrasjoner er merkbart for mennesker som oppholder seg i hus (mennesker kan registrere så lave verdier som ca. 0,2 mm/s). Vibrasjonsnivåer som dette gir ingen skader på bygningskonstruksjoner og utgjør ingen fare for mennesker, men kan forståelig nok være ubehagelige når de kommer uten forvarsel. Vi vil derfor å ta i bruk SMS-varsling i forkant av sprengninger, slik at de som ønsker kan abonnere på tjenesten gratis. Vi jobber med dette og nærmere informasjon om påmelding legges ut her i løpet av kort tid.

Siste nytt