Publisert: , Oppdatert:
- Olav Helge Matvik

Starter utbedringen av innseilingen til Grenland rett over nyttår

Første uka i januar starter Kystverket anleggsarbeidet med å utbedre innseilingen til Grenland. 

Først ut er å utbedre farleia gjennom Gamle Langesund (vest av Geiterøya), der hovedarbeidet er å gjøre farleia rettere, bredere og dypere ved å fjerne om lag 140 000 kubikkmeter fjell.

– Det er lite løsmasser, ca 1000 kubikkmeter som er forurensede og som skal leveres på godkjent deponi for denne type masser. I tråd med vilkårene fra fylkesmannen skal området overvåkes med fire turbiditetsmålere (partikkeltetthet i vannet), som markeres med bøye med lys. Det blir også satt opp midlertidige seilingsmerker i Gamle Langesund som stenger farleden gjennom anleggsområdet. Kystverket ber sjøfarende ta hensyn til dette og følge med på meldinger meldt til EFS, forteller prosjektleder Tone Sivertsen i Kystverket. Hun gjør også oppmerksom på at det må påregnes noe støy fra anleggsarbeidene.

Sikrere og mer effektiv farlei

Bakgrunnen for prosjektet Innseiling Grenland er den tunge satsingen for å utvikle Grenland havn til ei nasjonal servicehavn for enhetsgods med import til Østlandet og områder i Vest-Norge. På sikt vil dette medføre økt trafikk i innseilingen.

– Innseilingen til Grenland er i dag delt i to hovedfarleier; Kjørtingløpet og Kalvenløpet, og går gjennom kommunene Bamble, Porsgrunn og Larvik. Kalvenløpet er innseilingen via Helgerofjorden og Kalven. Slik innseilinga er i dag blir den beskrevet som komplisert, vanskelig og sterkt trafikkert. Området er også spesielt utsatt for tåke, og har også stedvis krevende strømforhold. For å redusere den fremtidige risikoen for uhell og skade på både liv og miljø, skal vi gjennom utbedringen som starter nå i januar gjøre innseilingen til Grenland både sikrere og mer effektiv, forteller Sivertsen.

Fire tiltaksområder

Prosjektet Innseiling Grenland er delt i fire tiltaksområder.

– Tiltaket i Gamle Langesund er en utretting av leia, som korter ned distansen og reduserer behovet for retningsjustering under seilasen. I tillegg omfatter prosjektet fjerning av tre små grunner i Kalvenløpet; Kløsteinbåen, Midtfjordbåen og Orebuktbåen, på til sammen om lag 3 000 kubikkmeter fjell. Sprengningsmassene deponeres i godkjent sjødeponi i tilknytning til utdypingsfeltene, i tråd med gjeldende reguleringsplaner. Det er prosjektert utdyping for fartøy med dypgående på henholdsvis 12,5 meter og 14 m i farleia. Etter at utdypingen er ferdig skal nye navigasjonsinnretninger installeres langs farleia som en del av utbedringa, opplyser prosjektleder Sivertsen.

Entreprenør for prosjektet er Wasa Dredging AS, som kommer med sprengnings- og graveriggen Hector. Man regner med tre–fem måneder anleggstid på hele prosjektet.

Siste nytt