Innseiling Kragerø

Tiltak i innseilingen til Kragerø skal sikre fremkommelighet og sikkerhet i farvannet. Dersom tiltaket ikke gjennomføres, er risiko for uhell og skade større med den forventede økningen i skipstrafikken. Bedre framkommelighet, økt sikkerhet, samt hensyn til klima og miljø beskriver delmålene som ligger til grunn for prosjektet Innseiling Kragerø.

Nyhetsliste

Siste nytt