Breivikbotn fiskerihavn – Lillehavet

Kystverket skal utvide havnearealet i Breivikbotn fiskerihavn gjennom en utbygging av Lillehavet.

Tiltaket består av to deler; utbygging og merking.

Utbyggingen omfatter utdyping, bygging av molo, fyllinger og båtopptrekk, deponering av overskuddsmasser, samt omlegging av vann og avløp. Anleggsarbeidet har forventet oppstart i april 2019 og er planlagt ferdigstilt i 2019.

Merkingen som består av oppføring av navigasjonsinnretninger for å markere innseilingen er planlagt utført i starten av 2020.

Følg også prosjektet på Facebook: https://www.facebook.com/breivikbotn 

(Illustrasjon: Dr. Techn. Olav Olsen AS)

Nyhetsliste

Fakta

Informasjon om prosjektet:

Prosjekteier: Kystverket Nordland
Byggherre: Kystverket – Senter for utbygging
Entreprenør: Jan Opgård AS

Kontaktpersoner:

  • Prosjektleder, Kystverket - Senter for utbygging: Esben Prytz
    Tlf direkte: 76069650 / Kystverkets sentralbord: 07847,
    e-post: esben.prytz@kystverket.no
  • Byggeleder, Kystverket - Senter for utbygging: Per Helge Thom
    Tlf direkte: 76069631 / Kystverkets sentralbord: 07847,
    e-post: per-helge.thom@kystverket.no

Plankart for tiltaket
Planlagt oppstart: 15.04.2019
Planlagt ferdigstillelse av utdyping: 15.12.2019
Planlagt ferdigstillelse av navigasjonsinnretninger: 2020

 

Siste nytt