Publisert: , Oppdatert:

Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Midlene som har fulgt ordningen overføres fra og med 2020 som frie midler til fylkeskommunene. Kommuner som har spørsmål til tilskuddsordninger for fiskerihavner, bes ta kontakt med den aktuelle fylkeskommune for informasjon om eventuelle nye ordninger fra og med 2020.

Siste nytt