Publisert: , Oppdatert:

Endringer i seilingsmønster ved Måløybrua i 2020-2021

Vedlikeholdsarbeid på Måløybrua, i Kinn kommune Vestland fylke, medfører en redusert seilingshøyde fra 41 til 34 meter i østre seilingsløp. Dette gjelder i perioden fra 31. juli 2020 til og med 19. juli 2021.

Det betyr at de største fartøyene må gå i vestre seilingsløp og at det derfor, mot normalt, vil være toveis led gjennom vestre seilingsløp i denne perioden.

Kystverket ber alle fartøy som skal seile i området om å sette seg godt inn i endringene forut for seilas, lytte aktivt på kanal 16 og være ekstra forsiktige i tiltaksområdet.

Endringene om redusert seilingshøyde er publisert i Etterretning for Sjøfarende (EFS) nr. 14/62130/2020. Endringene i merkeplan er publisert i Etterretning for Sjøfarende (EFS) 15/62205/2020.

Det er satt opp midlertidige og opplyste varselskilt i det aktuelle farvannet som viser endringer i seilingshøyde. Det er etablert vakthold i forbindelse med vedlikeholdsarbeidet.

Vakttelefon: 919 08 552
Radio: VHF kanal 16

Statens vegvesen planlegger å utføre nødvendig vedlikehold på Måløybrua fra 31. juli 2020 til november 2021. Seilingshøyden vil i perioder være lavere enn normalt. Begrensningene vil gjelde i ett seilingsløp av gangen.

Østre løp: reduksjon av seilingshøyde til 34 meter fra 31. juli 2020 - 19.juli 2021.

Vestre løp: redusert seilingshøyde til 33 meter fra 20.juli 2021 - 30.november 2021.

Oppdatert informasjon, inkludert kontaktinformasjon, vil være tilgjengelig på www.facebook.com/maaloybrua 

Tiltakshaver er Statens vegvesen. Entreprenørens anleggsleder kan kontaktes på telefon: +47 40 57 47 75.

Siste nytt