Publisert: , Oppdatert:

Planlagte tiltak

Her finner du oversikt over planlagte tiltak, i henhold til overgangen til IALA-standard på sektorlykter. 

Kartløsningen  på denne siden, med lenke til fullversjon, gir oversikt over både planlagte og gjennomførte endringer. Dette er kun ment å være informasjon om tiltakene. Det er ikke en løsning som skal brukes som hjelp til navigering.

Det er en beskrivende tekst/veiledning i løsningen som må lese før dere tar den i bruk.

Klikk her for å få kartet i egen fane/fullversjon

Her er en generell oversikt over hvor det er planlagt endringer i 2020. 

  Region    Strekning/sted  Tidsperiode
 Sørøst  Lindesnes til Mandal –
 Kristiandsan til Grimstad
 I løpet av 2020 
 Vest

 Karmøy – Rævær – Utsira – 
 Bømlafjorden, samt Sunnhordlands-
 fjordene

 Frysjøen, til og med Ytre Steinsundet, 
 samt fjordene innenfor – inkludert
 Sognefjorden med tilhørende fjorder 

 Første halvdel av
 2020 

 

 Andre Halvdel av 
 2020

 Midt-Norge   Smøla, Hitra, Trondheimsleia og 
 Trondheimsfjorden, med tilstøtende 
 Fjorder (til og med Bjugnfjorden)
 I løpet av 2020
 Nordland  Gimsøystraumen – Ytre og Indre 
 Vesterålen – Hele Andøya
 I løpet av 2020 
 Troms og 
 Finnmark
 Laksefjorden, til grensen mot
 Russland
 I løpet av 2020


Arbeidet skal gjøres i forbindelse med allerede nødvendig og planlagte endrings- og vedlikeholdsoppdrag. Kystverket vil derfor gjøre arbeidet område for område. Det vil si at endringene vil skje i henhold til de planene som vi har for ettersyn og vedlikehold av sjømerkene.

MERK: Det betyr også at det kan forekomme ekstraordinære behov som vil gi omprioriteringsbehov. I tillegg er det viktig å presisere at det er værforbehold knyttet til slikt arbeid. Men det er Kystverkets mål og ambisjon å gjennomføre tiltakene som skissert over.

Oversikten vil bli oppdatert, og det vil bli gitt mer detaljert informasjon i forbindelse med hvert planlagte tiltak før arbeidet igangsettes.

Siste nytt