Publisert: , Oppdatert:

Planlagte tiltak

Her finner du oversikt over planlagte tiltak, i henhold til overgangen til IALA-standard på sektorlykter. 

Kartløsningen  på denne siden, med lenke til fullversjon, gir oversikt over både planlagte og gjennomførte endringer. Dette er kun ment å være informasjon om tiltakene. Det er ikke en løsning som skal brukes som hjelp til navigering.

Det er en beskrivende tekst/veiledning i løsningen som må lese før dere tar den i bruk.

Klikk her for å få kartet i egen fane/fullversjon

Her er en generell oversikt over hvor det er planlagt endringer i 2019. 

 Region   Strekning/sted Tidsperiode
 Sørøst  Mandal til Kristiansand   I løpet av 2019 
 Vest  Nordre del av Boknafjorden til Karmsund bru, 
samt fjordene innanfor
 I løpet av 2019
 Midt-Norge   Molde – Kristiansund/Smøla,
 samt fjordene innanfor
 Første halvdel 
 2019
 Nordland  Skomvær til Svolvær  Andre halvdel 
 2019
 Troms og 
 Finnmark
 Yttersida av Senja, Vågsfjorden,
 Solbergsfjorden og Gisundet
 I løpet av 2019


Arbeidet skal gjøres i forbindelse med allerede nødvendig og planlagte endrings- og vedlikeholdsoppdrag. Kystverket vil derfor gjøre arbeidet område for område. Det vil si at endringene vil skje i henhold til de planene som vi har for ettersyn og vedlikehold av sjømerkene.

MERK: Det betyr også at det kan forekomme ekstraordinære behov som vil gi omprioriteringsbehov. I tillegg er det viktig å presisere at det er værforbehold knyttet til slikt arbeid. Men det er Kystverkets mål og ambisjon å gjennomføre tiltakene som skissert over.

Oversikten vil bli oppdatert, og det vil bli gitt mer detaljert informasjon i forbindelse med hvert planlagte tiltak før arbeidet igangsettes.

Siste nytt