Publisert: , Oppdatert:

Sjømerkesystemet

Langs hele kysten har Kystverket en rekke navigasjonsinnretninger. Disse gir visuelle og elektroniske signaler som hjelper deg til å navigere. Det er ulike merker som viser hvor man skal kjøre og hvor man skal vise ekstra aktsomhet.
Langs hele kysten har Kystverket en rekke navigasjonsinnretninger. Disse gir visuelle og elektroniske signaler som hjelper deg til å navigere. Det er ulike merker som viser hvor man skal kjøre og hvor man skal vise ekstra aktsomhet.

Det er ikke gjort i ei håndvending å lære seg alle merkene, så anbefalingen er å sette seg inn i dette før man legger ut på tur. Her er en oversikt over det som er viktigst å ta med seg:

  • Lateralmerke: Viser merkingens hovedretning (rødt om babord – grønt om styrbord)
  • Kardinalmerker (kompassmerking): Viser hvilken side det er trygt å passere et skjær eller ei grunne.
  • Faste merker: Markerer småskjær og grunner. Viseren peker mot sikkert farvann. 
  • Spesialmerker: Brukes ofte til å markere områder med begrensninger for ferdsel – som f.eks. badestrand.
  • Frittliggende grunner/farer: Seilbart farvann rundt grunnen eller faren. 
  • Senterledsmerke: Definerer midtskillet mellom to seilingsleder. 

Husk: Fortøy aldri til sjømerkene.

Det er viktig å se merkene i sammenheng med sjøkartet. Det er godt sjømannskap å ha oppdaterte sjøkart, og å planlegge turen ved hjelp av sjøkartene.

I forbindelse med båtførerprøven lærer man også om disse navigasjonsinnretningene, og hvordan man skal manøvrere i henhold til dem. Anbefalingen er derfor klar: Ta båtførerprøven for å øke kunnskapen om navigering, sjømerker og godt sjømannskap

 

Siste nytt