Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Spørsmål og svar om overgangen til IALA-standard

Her finner du svarene på en rekke spørsmål knyttet til det vi kaller overgangen til IALA-standard på sektorlykter. Dersom du har andre spørsmål er det bare å ta kontakt (se "kontakter"  i menyen til venstre) 

Hvem/hva er IALA?

International Association of Lighthouse Authorities (IALA) er en internasjonal organisasjon som ble stiftet i 1957 for å ivareta og overføre nautisk ekspertise mellom medlemmer, samt gi råd. IALA legger til rette for at medlemslandene samarbeider for å få et mest mulig harmonisert sjømerkesystem verden over. Norge, representert ved Kystverket, er et viktig medlem som bidrar aktivt i dette samarbeidet.

Her kan du lese mer om IALA 

Hva er IALA-standard på sektorlykter?

IALA har en anbefaling for hvordan sektorene på ei fyrlykt bør være inndelt for å være intuitiv og gi en god forutsigbarhet (IALA Guideline 1041 - Sector Lights Ed 3.0). Kystverket har besluttet å tilpasse seg denne anbefalingen, og starter å endre på sektorene fra 2019. Arbeidet er ventet å være ferdig innen utgangen av 2025.

Prinsipp for anbefalingen er: Når en sjøfarende stevner mot en fyrlykt i hvit sektor, skal sektoren på styrbord side være grønn, og sektoren på babord side skal være rød. Dette gjelder uansett hvilken himmelretning man kommer fra.

Hvem har bestemt dette?

Kystverket har valgt å etterkomme IALA sine anbefalinger. Avgjørelsen er tatt av Kystverket.

Er det nødvendig?

Ja, det er gjort grundige undersøkelser om nytteverdien av dette. Konklusjon av undersøkelser, og kost-nytte-analyser, viser at dette er nødvendig.

Når skal dette skje?

Arbeidet er påbegynt, men omfanget vil øke. Arbeidet er planlagt å være ferdig innen utgangen av 2025.

Hvorfor skal merkingen endres?

Endringen gir økt forutsigbarhet for de som ferdes på sjøen. Det vi oppnår er at vi følger de samme prinsippene som det internasjonale samarbeidet i IALA legger til grunn – og som de anbefaler.

Den seilende trenger mindre tid til kartstudering underveis i seilasen om natten. Men merk: Det er fortsatt viktig med god planlegging av seilasen, selvfølgelig i oppdaterte kart.

Hvem kan jeg kontakte for å få vite mer detaljer om dette arbeidet eller spesifikt arbeid i mitt område?

Se siden «kontakt oss» i menyen til venstre. Du kan også sende generelle spørsmål på e-post til FFM@kystverket.no

Gjelder denne merkingen for noen spesifikk tid på døgnet eller i året?

Merkingen gjelderhele året og hele døgnet, men lyset vil kun være synlig når det er mørkt.

Blir det satt opp nye sjømerker, og vil de se annerledes ut enn de som står der i dag?

I noen tilfeller vil sjømerket bli skiftet ut til en nyere standard, som skiller seg fra dagens uteseende.

 
Bildet viser Litus Lux, satt opp i Leiholmsundet sør for Smørsundet, utenfor Grimstad.  
Bildet viser Dirigens Lux Bildet viser Dirigens Mini

Her kan du også se mer om sjømerker, merking og merkesystem. 

Vil det bli egen merking for de ulike båtene (type/størrelse)?

Nei, Kystverket bruker samme type merking alle steder og for alle typer fartøy.Men noen steder merker Kystverket egne leder for fritidsbåtene.

Blir det flere sjømerker enn de som er i dag – altså flere sjømerker å måtte forholde seg til?

Nei, men enkelte sjømerker vil bli flyttet, fjernet eller modernisert for å gjøre merkingen mer intuitiv og oversiktlig. Dette vil bedre sjøsikkerheten. Likevel - sørg for å holde kartene oppdatert!

Blir det nye regler på sjøen?

Reglene endrer seg ikke, men innføring av IALA-standard på sektorlykter vil gi en bedre forutsigbarhet for de som benytter fyrlyktene til seilas i mørke.

Må vi som har båt, båtførerbevis (eller høyere) betale noe for dette?

Nei, dette er en del av Kystverkets ansvar og oppgaver. Oppdatering av dine egne kart kan gi en kostnad.

Vil dette medføre nye krav innen nautisk utdanning senere?

Nei, men lærebøker og undervisning vil ta inn dette prinsippet om IALA-standard for sektorseilas.

Hvor og når kan jeg få siste nytt?

Utgangspunktet er at alle må sørge for å oppdatere kartene sine. Kystverket har også en tjeneste som viser endringer som kommer og endringer som er på vei ut i kart.

Se mer informasjon under "planlagte tiltak" i sidemenyen, eller klikk her for karttjenesten 

Vil det bare bli informert om dette via internett?

Kystverket vil spre informasjon om denne omleggingen ut til forskjellige båtblader, lokalaviser og på messer.Med tiden vil lærebøker og undervisning ta inn dette prinsippet om IALA-standard for sektorseilas.

Blir man overvåket på noen måte?

Nei, dette medfører kun endringer på sektorene til fyrlyktene.

Vil dette medføre nye krav til utstyr om bord?

Nei, men den seilende må være ekstra påpasselig med å oppdatere kartene om bord.

Hva skjer hvis jeg mistolker den nye merkingen og det fører til en ulykke? Vil jeg da kunne få strengere straff?

Nei, man risikerer ikke strengere straff. Den enkelte må være mer nøye med å oppdatere sine kart og planlegge seilasen sin grundig. Kystverket vil ikke være erstatningspliktig i et slikt tilfelle.

Hvor kan jeg lese mer om dette?

Informasjon om Kystverkets omlegging til IALA standard for sektorlykter finner du primært her på disse sidene. Båtblader, aviser og andre medier vil skrive om denne endringen som gjøres.

Kystverket har også en karttjeneste som viser endringer som kommer og endringer som er på vei ut i kart. Den finner du her.

Se «Kontakt oss» i menyen du trenger utfyllende informasjon.

EFS (Etterretning for sjøfarende) vil publisere våre endringer fortløpende, etterhvert som de utføres.