Avgifter

Kystverket finansieres delvis gjennom avgifter fra fartøy som seiler i norsk farvann eller til norske havner. Dette omfatter losavgifter og sikkerhetsavgifter.

Nyhetsliste

Høring: Foreslår å redusere losavgiftene med 40 millioner kroner i begrenset periode

Kystverket foreslår i høring en reduksjon i losberedskapsavgiften på 40 prosent fra 1. august til 31. desember 2019. Øvrige avgifter blir ikke påvirket.

Relaterte dokumenter

Siste nytt