Avgifter

Kystverket finansieres delvis gjennom avgifter fra fartøy som seiler i norsk farvann eller til norske havner. Dette omfatter losavgifter og sikkerhetsavgifter.

Nyhetsliste

Reduksjon i sikkerhetsavgiftene og økning i losavgiftene

Samferdselsdepartementet har fastsatt sektoravgiftene for 2020. Sikkerhetsavgiftene reduseres med 2,7 prosent i gjennomsnitt. Losings- og losberedskapsavgiften økes med to års lønns- og prisjustering på 4,3 prosent, mens farledsbevisavgiften økes med 2,3 prosent.

Relaterte dokumenter

Siste nytt