Avgifter

Kystverket finansieres delvis gjennom avgifter fra fartøy som seiler i norsk farvann eller til norske havner. Dette omfatter losavgifter og sikkerhetsavgifter.

Nyhetsliste

Avgiftskalkulator

Ved hjelp av vår avgiftskalkulator kan du finne ut hvor mye du må betale i losavgifter og sikkerhetsavgift.

Relaterte dokumenter

Siste nytt