Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Om avgifter

Alle fartøy som ønsker en eller flere årsavgifter må bestille disse gjennom SafeSeaNet Norway før årsskiftet. Det vil bli utsendt faktura på grunnlag av bestillingen.

Følgende årsavgifter kan bestilles:

  • Losberedskapsavgift (lospliktige fartøy)
  • Sikkerhetsavgift i Oslofjorden (Horten VTS)
  • Sikkerhetsavgift i Rogaland (Kvitsøy VTS)

Fartøy som i inneværende år hovedsakelig seiler i lospliktig farvann vil få utstedt årsavgift for losberedskapsavgift for neste år automatisk. Dersom disse fartøyene er avgiftspliktige til en trafikksentral (VTS), må årsavgift for sikkerhetsavgift bestilles selv.

Årsavgiften for losberedskapsavgift varierer etter fartøyets størrelse og tilsvarer mellom 36 og 46 anløp.

Spørsmål om årsavgifter kan rettes til:

Nordland losoldermannskap
Postboks 183
N-8551 LØDINGEN
Telefon: +47 76 98 68 00
E-post: loskontor.nordland@kystverket.no

Spørsmål om avgift for enkeltseilaser rettes til den avdelingen som er oppgitt som referanse på fakturaen.

Meldeplikt

Fartøy som ikke har benyttet statslos og som er pliktig til å betale losberedskapsavgift skal gi elektronisk melding om seilasen i Kystverkets meldingssystem SafeSeaNet Norway før seilasen foretas. Manglende opplysning om bruk av farledsbevis på lospliktige seilas vil medføre administrasjonsavgift.

Lospliktige fartøy som hovedsakelig seiler innenfor grensen for avgiftsbelagt farvann eller mellom norske havner skal betale losberedskapsavgiften i form av årsavgift. Denne plikten er uavhengig av om fartøyet har los om bord.

Faktura

Kystverket utsteder faktura for enkeltseilas på bakgrunn av innmeldte seilas for ikke-lospliktige fartøy, innmeldte seilas for lospliktige fartøy som seiler på farledsbevis, utførte losoppdrag, utstedelse/fornying/endring av farledsbevis, gjennomført farledsbevisprøve og avgiftspliktige seilas i VTS-områdene.

Årsavgifter faktureres på bakgrunn av de årsavgiftene som kunden selv har bestilt i Kystverkets meldingssystem SafeSeaNet Norway, eller på grunnlag av at de tidligere år hovedsakelig har seilt som lospliktig i lospliktig farvann. Fakturagrunnlaget for enkeltseilas klargjøres lokalt. Alle fakturaer sendes ut sentralt fra Kystverkets Senter for administrasjon og regnskap i Honningsvåg.

Den alminnelige forfallstiden er 30 dager fra fakturadato. Årsavgifter som bestilles nært opp til nytt avgiftsår eller i løpet av avgiftsåret har kortere betalingsfrist.

Siste nytt