Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Losingsavgift

Losingsavgift betales når fartøyer nytter statslos, og betales i tillegg til losberedskapsavgiften. Denne avgiften betales ikke når fartøyet har navigatør med farledsbevis eller når fartøyet gis dispensasjon (tillatelse til å seile uten los om bord).

Losingsavgiften betales i form av timesatser, minimum 3 timer. Timesatsen er differensiert etter fartøyets størrelse på følgende måte:

Tonnasje 
Timesats (2019) 
Fra 0 til og med 1 000 BT 
kr 1 415,-
Fra 1 001 til og med 2 000 BT 
kr 1 781,- 
Fra 2 001 til og med 4 000 BT
kr 2 097,-
Fra 4 001 til og med 8 000 BT 
kr 2 408,-
Fra 8 001 til og med 12 000 BT
kr 2 638,-
Fra 12 001 til og med 20 000 BT
kr 2 930,-
Fra 20 001 til og med 30 000 BT
kr 3 203,-
Fra 30 001 til og med 50 000 BT 
kr 3 432,-
Fra 50 001 til og med 100 000 BT 
kr 3 659,-
Fra 100 001 BT og over
kr 3 893,-

Bestillingsavgift kan tillegges losingsavgiften dersom losbestillingen ikke er gjort elektronisk via den elektroniske internettjenesten til Kystverket minst 24 timer før starttidspunkt for losoppdraget (Svalbard 72 timer). Bestillingsavgift kan også tillegges bestillinger av los hvor starttidspunktet bekreftes mindre enn to timer før losoppdraget skal starte.

Endring i losbestillinger hvor avgangstidspunktet er bekreftet av bestiller kan medføre en ombestillingsavgift for hver endring. Det kan tillegges flere avgifter på samme losoppdrag. Bestillingsavgift og ombestillingsavgift er kr 1 500,-.

Ved kansellering av losoppdrag på Svalbard mindre enn 48 timer før starttidspunktet, ilegges fartøy en avbestillingsavgift på kr 10.000,-.

Siste nytt