Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Sikkerhetsavgift

Kystverkets fire sjøtrafikksentraler i Horten, Brevik, Kvitsøy og Fedje finansieres av sikkerhetsavgifter fra skipsfarten. Sjøtrafikksentralene tilbyr informasjonstjenester, navigasjonsassistanse, og regulerer trafikken for å redusere risikoen for skipsulykker og bidra til en effektiv trafikkavvikling.

Avgiftspliktige fartøy, samt sikkerhetsavgiftenes beregningsgrunnlag og størrelse i 2021:

 
SjøtrafikksentralAvgiftspliktige fartøy (2021)BeregningsgrunnlagAvgift per anløpÅrsavgift
Horten (Oslofjorden) Fartøy med største lengde 70 meter eller mer i trafikksentralens tjenesteområde, se forskriftens § 4, 1. ledd. Enkelte fartøy er fritatt, se forskriftens § 5 BT

Kr 0,47

Kr 0,12 for anløp innenfor området

Kr 23,50
Brevik (Grenland) Gasstankfartøy som laster eller losser nord for en rett linje gjennom det nordligste punkt på Mølen og det nordligste punkt på Såsteinen, se forskriftens § 4, 2. ledd. Kubikkmeter Kr 5,00 Ikke mulig

Kvitsøy (Rogaland): Rogaland generelt

Kårstø

Fartøy med største lengde 70 meter eller mer i trafikksentralens tjenesteområde, se forskriftens § 4, 1. ledd. Enkelte fartøy og seilas er fritatt, se forskriftens § 5.

BT

 

BT

 

Kr 0,18

Kr 1,08

Henholdsvis kr 0,04 og kr 0,27 for anløp innenfor området

Kr 9,00

 

Kr 54,00

Fedje (Sture og Mongstad) Fartøy som fører farlig og forurensende last og som anløper havneterminalene til Statoil på Sture og Mongstad, se forskriftens § 4, 3. ledd. BT

Kr 0,84

Ikke mulig

Sikkerhetsavgiftene innkreves i medhold av:

Forskrift av 27.12.2012 om sikkerhetsavgift for bruk av sjøtrafikksentralene ved Kvitsøy, Horten, Fedje og Brevik, Rogaland, Vestfold, Hordaland og Telemark

Sikkerhetsavgiftene er hjemlet i Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann, § 24.

Sikkerhetsavgifter i Oslofjorden og Rogaland skal betales hver gang et fartøy passerer den ytre grensen for avgiftsområdet og seiler inn i avgiftsområdet.

Sikkerhetsavgiften gjelder for ett anløp. Fartøy som har ytterligere anløp, eller fartøy som opererer innenfor avgiftsområdet, betaler redusert sikkerhetsavgift (ca 1/4) hver gang fartøyet anløper kai, fortøyningsplass eller anker innenfor avgiftsområdet.

Sikkerhetsavgiften betales pr anløp i området og plasseres på fakturaen for innseiling til havn. Årsavgiften tilsvarer 50 anløp.

Fartøy under 70 meters lengde fritatt fra å betale sikkerhetsavgift.

Siste nytt