Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Statlig bruk av sikkerhetsavgift i 2018

Den avgiftsfinansierte sjøtrafikksentraltjenesten hadde i 2018 en samlet inntekt på 114,8 mill. kroner og en samlet kostnad på 100,0 mill. kroner. Tjenesten fikk et overskudd på 4,7 mill. kroner. Overskuddet i 2018 gjorde at avgiftssatsene for 2019 ble redusert med 5,2 % i gjennomsnitt. Dette er andre året på rad at avgiftssatsene reduseres. I 2018 ble sikkerhets-avgiftene redusert med 8,5 % i gjennomsnitt.


Figur: Fordeling av inntekter og kostnader innen VTS i 2018

Driften av de fire sjøtrafikksentralene i Sør-Norge er finansiert gjennom hver sin sikkerhetsavgift. I tillegg er det en statlig finansiering på 8 mill. kroner av arbeidsgivers andel av pensjonspremien som ble innført for sjøtrafikksentralene i 2017. Dette er en midlertidig ordning. Inntekten pr sjøtrafikksentral skal dekke egen driftskostnad og små lokale investeringer, samt en lik andel av forvaltning, administrasjon, støttetjenester og merverdiavgift. Driften av Vardø sjøtrafikksentral og større investeringer til fornying av sjøtrafikksentralene er statlig finansiert, og er ikke med i denne oversikten.

Tre av fire sjøtrafikksentraler hadde i 2018 et lokalt driftsoverskudd til dekning av sin andel av felles kostnader for tjenesten, mens en hadde 0,3 mill. kroner i driftsunderskudd. Målsettingen ved regulering av avgiftene det enkelte år er å få best mulig balanse mellom inntekt og kostnad pr sjøtrafikksentral og totalt, i tillegg til å unngå store endringer i sikkerhetsavgiften pr sjøtrafikksentral fra år til år. Dette gjør at driftsresultatet og avgiftsendringen pr sjøtrafikksentral varierer.

Inntekten i 2018 var 7,3 % lavere enn i 2017, mens avgiftssatsene var 8,5 % lavere i 2018 enn i 2017. Tre av de avgiftsfinansierte sjøtrafikksentralene hadde økning i trafikken, mens en (Fedje) hadde nedgang. Fedje hadde imidlertid størst økning fra 2016 til 2017.  

66 % av sikkerhetsavgiften ble betalt av tankskip. Resten av avgiften ble betalt av lasteskip (14 %), passasjerskip/ferger (9 %), cruiseskip (7 %), offshore- og spesialfartøy (4 %), samt fiskefartøy (0,10 %). Nedgangen i inntekt siste år er i hovedsak fra tankskip og passasjerskip inklusiv cruiseskip.

Kostnadene i 2018 var 3,8 % lavere enn i 2017. Reduksjonen skyldes lavere investeringer. Lønns- og driftskostnadene økte med 1,1 % fra 2017 til 2018.

Siste nytt