Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Statlig bruk av sikkerhetsavgift i 2016

Den avgiftsfinansierte sjøtrafikksentraltjenesten hadde i 2016 en samlet inntekt på 96,4 mill. kroner og en samlet kostnad på 91,6 mill. kroner. Tjenesten fikk et overskudd på 4,8 mill. kroner. Overskuddet i 2016 gjør at avgiftssatsene for 2017 er uforandret fra 2016.

Driften av de fire trafikksentralene i Sør-Norge er finansiert gjennom hver sin sikkerhetsavgift. Inntekten pr trafikksentral skal dekke egen driftskostnad og små lokale investeringer, samt en lik andel av forvaltning, administrasjon, støttetjenester og merverdiavgift. Driften av Vardø trafikksentral og større investeringer til fornying av trafikksentralene er statlig finansiert, og er ikke med i denne oversikten.

Alle trafikksentralene hadde i 2016 et lokalt driftsoverskudd til dekning av sin andel av felles kostnader for tjenesten. Målsettingen ved regulering av avgiftene det enkelte år er å få best mulig balanse mellom inntekt og kostnad, i tillegg til å unngå store endringer i sikkerhetsavgiften fra år til år. Dette gjør at driftsresultatet pr trafikksentral varierer.

Inntekten i 2016 var 3,0 % høyere enn i 2015, eller noe høyere enn den gjennomsnittlige økningen i sikkerhetsavgiftene på 2,1 %. 66 % av sikkerhetsavgiften ble betalt av tankskip. Resten av avgiften ble betalt av lasteskip (14 %), passasjerskip/ferger (10 %), cruiseskip (6 %), offshore- og spesialfartøy (4 %), samt fiskefartøy (0,05 %). Økningen i inntekt siste år er i hovedsak fra tankskip.

Kostnadene i 2016 var 1,5 % høyere enn i 2015. Lønnskostnaden økte med 1,9 % fra 2015 til 2016 og utgjorde 73 % av samlet kostnad ved sjøtrafikksentralene i 2016.

Siste nytt