Publisert: , Oppdatert:
- Anders Helge Nilsen

FB Assessor

Farledsbevisassessorer kan benyttes av rederier med fartøy under 100 meter for å gjennomføre farledsbevisprøver for sine navigatører. Assessor må selv ha gyldig farledsbevis for det området han skal sjekke ut kandidaten i. Assessoren trenger ikke å være ansatt i rederiet.

Vil du bli farledsbevisassessor?

Assessor Kurs:

Varighet: 2 dager
Sted: Kystverket Vest, Flathauggata 12, Haugesund
Mat og overnatting: Kystverket forestår lunch begge kursdager. Deltakere må selv ordne overnatting og øvrige måltider.
Du må ta med: PC eller nettbrett som må kunne kobles til wifi.
Kursavgift: 1250,-  (dekker kursmateriell & forpleining)
* Betalingsopplysninger for avgift får du når du er påmeldt kurs.

Påmelding

Klikk her for å se planlagte kurs og for å melde deg på.

 

Kurset starter kl. 10:00 første dag, men vær tidlig ute slik at PC eller nettbrett kan kobles opp før oppstart.

Det tar ca. 15 min med taxi fra flyplass til Haugesund sentrum.

 


Rederiets godkjenning

Rederi som ønsker å benytte farledsbevis klasse 3 må sende søknad til Kystverket. Søknaden skal være vedlagt dokumentasjon som beskrevet i lospliktforskriftens §10 pkt 3.

Rederiet sender søknaden på e-post til: farledsbevisenheten@kystverket.no

Søknaden merkes: <<Søknad om rederigodkjenning for bruk av FB-klasse 3>>

Se forskriftens § 10 pkt 3 for detaljer om søknadens utforming og nødvendige vedlegg.
Snarvei: Lospliktforskriften


 

Etter kurset - øve mer:

På kurset fikk dere oppgaver som skulle løses i testmiljøet for SafeSeaNet Norway. Klikk her dersom du ønsker å øve mer i dette systemet. 

Fakta

Du må oppfylle følgende kriterier for å delta på kurset og bli assessor:

  • Sertifisert dekksoffiser
  • Minst 3 års effektiv fartstid på kysten
  • Ha gjennomført og bestått minst en farledsbevisprøve *

 *= om du fikk farledsbeviset før 01.01.2011 oppfyller du dette kravet selv om du ikke har avlagt noen farledsbevisprøve.

Relaterte dokumenter

Siste nytt