Publisert: , Oppdatert:
- Anders Helge Nilsen

Søknad om farledsbevis

For farledsbevis klasse 1 og 2 må navigatører søke Kystverket om farledsbevis via SafeSeaNet i forkant og gjennomgå en farledsbevisprøve med statslos(er) som sensorer. For farledsbevis klasse 3 søkes det ikke i forkant, men en assessor forestår farledsbevisprøven og leverer etter prøven sin evaluering til Kystverket.

Søk om farledsbevis i SafeSeaNet Norway

Du må logge inn i SafeSeaNet Norway for å søke og se ditt farledsbevis.
Du kan søke om:

  • farledsbevis (dersom du aldri har hatt et før)
  • legge til nye fartøy i beviset (*)
  • legge til nye områder i beviset
  • fornye farledsbevis

Se Videoguide: Lage søknad i SafeSeaNet Norway. Klikk her

Når din søknad om farledsbevis er behandlet vil du få svar fra Kystverket, i dette svaret kan du bli pålagt å gjennomføre en farledsbevisprøve før beviset utstedes/utvides. Du kan ikke gjennomføre farledsbevisprøve før du har fått dette svarbrevet fra Kystverket.

Les mer om SafeSeaNet og farledsbevis her

Kadettfarledsbevis, §§ 20 til 22 i lospliktforskriften

Den som ikke er kvalifisert til å få farledsbevis, kan søke om kadettfarledsbevis. Kadettfarledsbeviset er gyldig i 3 år fra utstedelse og kan ikke fornyes. Les mer om kadettfarledsbevis her.

Endring av farledsbevis, § 18 i lospliktforskriften

Farledsbeviset kan etter søknad endres til å gjelde et eller flere andre bestemte angitte fartøy av liknende type og størrelse som det eller de farledsbeviset gjelder for, uten at dette gjøres til gjenstand for ny prøve .

Gyldighet og fornyelse, § 19 i lospliktforskriften

Farledsbevis klasse 2 og 3 gjelder i fem år etter utstedelsen. Farledsbeviset kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har vedlikeholdt sin farvannskunnskap i det området det søkes fornyelse for. Kystverket kan tillate at farvannskunnskapen vedlikeholdes ved bruk av simulator. Fornyelsen gjelder for fem år.

Farledsbevis klasse 1 gjelder i to år etter utstedelsen. Farledsbeviset kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har gjennomført minimum to seilaser i farleden. Unntaksvis kan Kystverket tillate at seilasene gjennomføres i simulator. Fornyelsen gjelder for to år. Farledsbevis som ikke blir fornyet kan reaktiveres i inntil tre år etter det utløp, dersom kravene til vedlikehold av farvannskunnskap bil oppfylt i løpet av treårsperioden.

(*) = dersom du bare søker om å legge til ett fartøy vil systemet kunne behandle søknaden automatisk, selv utenfor kontortid. Les mer om dette her.

Relaterte dokumenter

Siste nytt