Representative offshoreprøver

- Offshorebasene kan kun søkes om dersom dokumentert seilingserfaring oppfyller kravene i lospliktforskriften.  Ut i fra navigatørens erfaring vil Kystverket foreta en vurdering av søknaden. (Se faktaboks nederst for mer info).

- Ved prøve kan kandidaten bli hørt teoretisk i andre offshorebaser som innvilges etter en representativ offshore prøve, selv om den praktiske prøven ikke går gjennom disse farledene.

Representative offshoreleder:

 • Feistein - Tananger - Dusavika
  • Dekker leden Jærens rev/Skudefjorden - Dusavika.
  • * Prøven kan tas til Stavanger om kandidaten har dokumentert seilingserfaring her.
 • Rekstafjorden - Florø offshorebase
  • Dekker leden Rekstafjorden / Kvannhovden - Florø offshorebase.
  • For å få både Rekstafjorden og Kvannhovden må søker dokumentere seilingserfaring i begge ledene.

Offshore baser som kan søkes om:

- Følgende offshore baser kan søkes om:

 

Nyhetsliste

Fakta

 • Gjelder kun for klasse 2 og 3 farledsbevis.
 • Ut fra navigatørens erfaring vil Kystverket foreta en vurdering av søknaden.
 • Ved bestått representativ offshore prøve  kan kandidaten innvilges en eller flere offshore baser om kandidaten har nok seilingserfaring i alle ledene. (For mer informasjon, se lospliktforskriften
 • Navnet angir prøvestrekningen for den praktiske prøven. (Kan gjennomføres i den retningen som passer fartøyets planer).
 • Hver firkant på kartet er 5x5 nautiske mil
  • Ved søknad skal disse merkes side om side, ikke hjørne mot hjørne. Pass også på at hele leden du søker om er dekket.

Siste nytt