Ulike typer farledsbevis

Forskjellige behov hos sjøfartsnæringen og risikoen knyttet til forskjellige fartøystyper gjør at farledsbevisordningen opererer med fire klasser farledsbevis.

Nyhetsliste

Kadettfarledsbevis

Innehaver av et kadettfarledsbevis kan gå selvstendige vakter på broen i de farleder og på det tidspunkt som kaptein har bestemt. Kadettfarledsbeviset er gyldig i 3 år og kan ikke fornyes.

Relaterte dokumenter

Siste nytt