Publisert: , Oppdatert:
- Tor Erlend Gjærde

Kadettfarledsbevis

En som søker et kadettfarledsbevis har i løpet av de siste 5 år gjennomført et kurs i kystnavigasjon som er godkjent av Kystverket. Etter søknad og innvilget kadettfarledsbevis kan navigatøren gå selvstendige vakter på broen i de farleder og på det tidspunkt kapteinen bestemmer at det kan skje. 

Kadettfarledsbeviset er gyldig i 3 år etter utstedelse og kan ikke fornyes.

Kadettfarledsbeviset utstedes av Kystverket. For å kvalifisere seg til beviset må kandidaten inneha gyldig navigatørsertifikat for det fartøyet kadettfarledsbeviset skal gjelde for. I tillegg må godkjent kurs i kystnavigering i løpet av siste 5 år være bestått og det skal foreligge en kontrakt om systematisk opplæring i kystseilas mellom rederi, skipsfører og innehaver av beviset.

Benytt gjerne kontrakten og loggeskjemaet under relaterte dokumenter.

Kadettfarledsbeviset kan bare benyttes der hvor skipsførers ordinære farledsbevis er gyldig. Etter hvert som farvannskunskapen opparbeides vil kandidaten bli kvalifisert til å søke om ordinært farledsbevis. Begge bevis kan innehas samtidig uten konflikt.

Kadettfarledsbeviset er ment å skulle lette navigatørens tilnærming til farledsbevisordningen, det er ikke mulig å fornye et kadettfarledsbevis.

Søknad om kadettfarledsbevis sendes inn via SafeSeaNet Norway, kopi av skjemaene vedlegges der.

Det er i kadettfarledsbeviset henvist til vilkår for bruk, her følger noen sentrale utdrag:

  • Kadettfarledsbeviset er bare gyldig når fartøyets fører har gyldig farledsbevis og er oppført som mentor i kadettfarledsbeviset. (Ref. §20 i lospliktforskriften.)
  • Fartøyets fører bestemmer når og i hvilke farleder innehaveren av kadettfarledsbeviset kan gå selvstendige vakter på broen. (Ref. §21 i lospliktforskriften.)
  • Kadettfarledsbeviset gjelder i tre år.
  • Når den systematiske opplæringen om bord er gjennomført, kan innehaveren av kadettfarledsbevis søke om farledsbevis.
  • Fartøyets fører skal avgi en skriftlig erklæring om fullført opplæring som skal vedlegges søknaden om farledsbevis. (Ref. §20 i lospliktforskriften.)
  • Ved en eventuell endring av kaptein/mentor må ny oppdatert avtale sendes Kystverket.
  • Kadett-farledsbevis kan ikke benyttes på fartøy med LOA over 150 meter, jf. § 9 (4), og ikke i leder der fartøyet blir definert som klasse 1 i leden, jf lospliktforskriften §21 og vedlegg 3. Ved disse seilasene er det kun FB klasse 1 som anses som gyldig farledsbevis.

Fakta

For å få utstedt Kadettfarledsbevis må søker legge ved følgende i søknad på SafeSeaNet:

  • Kopi av gyldig dekksoffisersertifikat
  • Kursbevis, bestått kurs i Kystnavigering siste 5 år (se link til aktuelle kurssteder)
  • Opplæringsavtale, kontrakt og erklæring for systematisk opplæring av innehaver av beviset (se under feltet "Relaterte dokumenter")

Relaterte dokumenter

Siste nytt