Publisert: , Oppdatert:
- Tor Erlend Gjærde

Farledsbevis klasse 1

Farledsbevis klasse 1 er ment for erfarne navigatører og i farvann som krever klasse 1 farledsbevis pga fartøyets lengde. Farledsbevis klasse 2 kan fortsatt brukes om fartøyets lengde er under det som krever farledsbevis klasse 1 i leden. 

Om farledsbevis klasse 1

Selv om farleden er definert som en klasse 1 farled, kan fortsatt klasse 2 farledsbevis brukes i samme farled med de begrensninger som følger:

Lospliktforskriften, § 12.Farledsbevis klasse 1

Erfarne dekksoffiserer kan søke om farledsbevis som gir rettigheter i farleder med lokale begrensninger, utover farledsbevis klasse 2 og 3.

Krav til søkers erfaring (Med nye endringer)

I henhold til lospliktforskriften § 12 må en som søker om farledsbevis klasse 1 inneha dekksoffisersertifikat som er gyldig for det fartøyet eller de fartøyene det søkes farledsbevis for.

Ett av de følgende punkter må også være tilfredstilt for å kunne søke om farledsbevis:

  • minst tre års effektiv fartstid på norskekysten som ansvarshavende vaktoffiser på bro, inkludert minst 3 seilaser hver vei, hvorav minst 1 er nattseilas, i de farledene det søkes farledsbevis for i løpet av de siste fem årene, eller
  • i løpet av de 24 siste månedene har forestått navigeringen ved til sammen minst 10 seilaser hver vei i de farledene det søkes farledsbevis for, hvorav minst to er nattseilaser.

Fornyelse av farledsbevis klasse 1

Regler for fornyelse av farledsbevis klasse 1:

  • To seilaser i løpet av siste gyldighetsperiode i den aktuelle leden
  • Unntaksvis kan Kystverket tillate at seilasene gjennomføres i simulator som er godkjent av Kystverket.
  • Farledsbevis klasse 1 leder som ikke blir fornyet, vil bli fryst i 3 år etter utløpsdato. Leden kan reaktiveres innen 3 år uten ny farledsbevisprøve dersom en kan dokumentere to nye seilaser i leden.

Mail sendt ut til farledsbevisinnehavere Januar 2019

Selv om du ikke får fornyet en farledsbevis klasse 1 led, vil ditt farledsbevis klasse 2 fortsatt være gyldig i denne leden.

I perioden 2015 - 2017 ble FB klasse 1 gjeldende for enkelte leder langs kysten. De som hadde farledsbevis før denne perioden fikk farledsbevis klasse 1-ledene påført farledsbeviset i henhold til overgangsordningene i lospliktforskriften §28.

Farledsbevis klasse 1 gir utvidede rettigheter med tanke på fartøyet sin størrelse eller i farleder med begrensninger for farledsbevis klasse 2. Farledsbevis klasse 1 har et strengere krav til fornyelse enn farledsbevis klasse 2, som betyr at en må ha minimum to seilaser i leden i siste gyldighetsperiode på 2 år. Gyldighetsperioden for farledsbevis klasse 2 er derimot 5 år.

Relaterte dokumenter

Siste nytt