Publisert: , Oppdatert:
- Tor Erlend Gjærde

Farledsbevis klasse 1

Farledsbevis klasse 1 er ment for erfarne navigatører og i farvann som krever klasse 1 farledsbevis pga fartøyets lengde. Farledsbevis klasse 2 kan fortsatt brukes om fartøyets lengde er under det som krever farledsbevis klasse 1 i leden. 

Om farledsbevis klasse 1

Selv om farleden er definert som en klasse 1 farled, kan fortsatt klasse 2 farledsbevis brukes i samme farled med de begrensninger som følger:

Lospliktforskriften, § 12.Farledsbevis klasse 1

Erfarne dekksoffiserer kan søke om farledsbevis som gir rettigheter i farleder med lokale begrensninger, utover farledsbevis klasse 2 og 3.

Krav til søkers erfaring

I henhold til lospliktforskriften § 12 må en som søker om farledsbevis klasse 1 inneha dekksoffisersertifikat som er gyldig for det fartøyet eller de fartøyene det søkes farledsbevis for.

Et av de følgende punkter må også være tilfredstilt for å kunne søke om farledsbevis:

  • Minst tre års effektiv fartstid på norskekysten som ansvarshavende vaktoffiser på bro, inkludert fartstid fra farledene eller områdene det søkes farledsbevis for i løpet av de siste fem årene, eller
  • I løpet av de 12 siste månedene må man ha forestått navigeringen ved til sammen minst 10 seilaser hver vei i de farledene det søkes farledsbevis for. Seilasene skal være foretatt med det eller de fartøy det søkes farledsbevis for eller et tilsvarende fartøy, og minst to av seilasene hver vei skal være nattseilaser.

Fornyelse av farledsbevis klasse 1

Mail sendt ut til farledsbevisinnehavere Januar 2019

Selv om du ikke får fornyet en farledsbevis klasse 1 led, vil ditt farledsbevis klasse 2 fortsatt være gyldig i denne leden.

I perioden 2015 - 2017 ble FB klasse 1 gjeldende for enkelte leder langs kysten. De som hadde farledsbevis før denne perioden fikk farledsbevis klasse 1-ledene påført farledsbeviset i henhold til overgangsordningene i lospliktforskriften §28.

Farledsbevis klasse 1 gir utvidede rettigheter med tanke på fartøyet sin størrelse eller i farleder med begrensninger for farledsbevis klasse 2. Farledsbevis klasse 1 har et strengere krav til fornyelse enn farledsbevis klasse 2, som betyr at en må ha minimum to seilaser i leden i siste gyldighetsperiode på 2 år. Gyldighetsperioden for farledsbevis klasse 2 er derimot 5 år.

Regler for fornyelse av farledsbevis klasse 1:

  • To seilaser i løpet av siste gyldighetsperiode i den aktuelle leden
  • Farledsbevis klasse 1 leder som ikke blir fornyet, vil bli fryst i 3 år etter utløpsdato. Leden kan reaktiveres innen 3 år uten ny farledsbevisprøve dersom en kan dokumentere to nye seilaser i leden.

Relaterte dokumenter

Siste nytt