Publisert: , Oppdatert:
- Tor Erlend Gjærde

Farledsbevis klasse 3

Farledsbevis klasse 3 gjelder for fartøy opp til 100 meter. Det kan ikke brukes på fartøy uten godkjent ECDIS, på fartøy som fører farlig eller forurensende last eller på fartøy som bruker tungolje til fremdrift. Farledsbevisprøver for klasse 3 farledsbevis gjennomføres av Farledsbevisassessor.

Om farledsbevis klasse 3

Farledsbevis klasse 3 er et farledsbevis for fartøyer opp til maks. 100 meter, som har ECDIS (kan være en enkel stasjon, trenger ikke være dobbel) og som ikke har tungolje eller farlig og forurensende last om bord.

Det er en assessor som gjennomfører farledsbevis klasse 3-prøven sammen med kandidaten og leverer en evaluering til Kystverket. Kystverket kan da utstede farledsbevis klasse 3.

Kravene for å gå opp til en farledsbevis klasse 3-prøve, er de samme som for farledsbevis klasse 2.

Rederi og fartøyer som skal brukes i klasse 3-ordningen må være godkjent av Kystverket etter søknad.

Finn mer informasjon om assessor-kurs og rederigodkjenning her.

Farledsbevis klasse 3 har en gyldighetsperiode på 5 år. Fornyelse av dette omtales i lospliktforskriften §19.

Ref § 10 i lospliktforskriften

Farledsbevis klasse 3 gjelder for fartøy kortere enn 100 meter, har godkjent ECDIS og som ikke har tungolje eller farlig og forurensende last om bord.

Rederi som ønsker å benytte farledsbevis klasse 3 må sende søknad til Kystverket. Søknaden skal være vedlagt dokumentasjon på at kravene til fartøyene er oppfylt og opplysninger om rederiets opplæringssystem for farledsbeviskandidater.

Rederiet er ansvarlig for opplæring av farledsbeviskandidaten, at kandidaten oppfyller erfaringskravene til farledsbevis og at vedkommende etter endt opplæring avlegger en farledsbevisprøve for en farledsbevisassessor.

Kystverket kan utstede farledsbevis til kandidaten etter å ha mottatt dokumentasjon fra rederiet og evalueringen fra farledsbevisassessoren i SafeSeaNet Norway.

NB! Evalueringen til en farledsbevisassessor vil ikke kunne leveres senere enn 14 dager etter at prøven er gjennomført.

Rederiets godkjenning

Rederi som ønsker å benytte farledsbevis klasse 3 må sende søknad til Kystverket. Søknaden skal være vedlagt dokumentasjon som beskrevet i lospliktforskriftens §10 pkt 3.

Rederiet sender søknaden på e-post til: farledsbevisenheten@kystverket.no

Søknaden merkes: Søknad om rederigodkjenning for bruk av FB-klasse 3

Følgende vedlegges:

  • Dokumentasjon på at fartøyet er under 100 meter (målerbrev, sertfikat, el.)
  • Fartøyet har ECDIS montert om bord (sertifikat, typegodkjenning, el.)
  • Opplæringslogg som brukes for opplæring av farledsbveiskandidater (se vedlegg under relaterte dokumenter, dette kan tilpasses rederiet)

Se forskriftens § 10 pkt 3 for detaljer om søknadens utforming og nødvendige vedlegg.

Relaterte dokumenter

Siste nytt