Publisert: , Oppdatert:
- Simen Slotta

Kart og geodata i Kystverket

Geodata er en viktig del av Kystverket og vi har de senere årene bygd opp omfattende infrastruktur og tjenestetilbud innen fagområdet.

Det faglige, koordinerende ansvaret for GIS og geodata i Kystverket er lagt til Geodatatjenesten ved Senter for transportplanlegging, Plan og Utredning (TPU), som er en del av Kystverket Sørøst, Arendal. Geodatatjenesten er bl.a. ansvarlig for utvikling og drift av Kystverkets felles geodatainfrastruktur (databaser, kartservere, klientløsninger, kartkatalog og nedlastingsløsning), oppfølging av standardiseringsarbeid, kontaktpunkt mot Norge digitalt-samarbeidet, samt sekretariat for Kystverkets geodatautvalg.

Geodatautvalget i Kystverket ble etablert i 2010, og er vårt viktigste interne samarbeidsorgan når det gjelder planlegging og prioritering av videreutvikling innen fagområdet. Geodatautvalget har representanter fra alle enheter i Kystverket som er bruker og/eller produsent av geodata.

Strategi, premisser og planer for videreutvikling innen fagfeltet er beskrevet i Kystverkets geodataplan.

Kontakt oss gjerne på geodatatjenesten@kystverket.no hvis du lurer på noe vedr. kart og geodata i Kystverket.

Siste nytt