Publisert: , Oppdatert:
- Martine Vad Almankaas

Nedlasting av geodata

Kystverkets geodata kan lastes ned gjennom kartløsningen Kystinfo, men er også tilgjengelige for nedlasting fra kartportalen Geonorge. 

Se 'Nedlasting' i høyre meny

I nedlastingsmodulen i Kystinfo kan du velge datasett og utforske dataene visuelt i kartet før du laster dem ned. Filformat som tilbys er SOSI, Esri Shape, ESRI Filegeodatabase, Google Earth KML, GML og GeoJSON. Løsningen støtter også eksport til samtlige koordinatsystem som kreves av Norge digitalt. Du kan velge å laste ned komplette landsdekkende datasett, data for fylke/kommune eller egendefinert område ved å tegne avgrensning selv i kartet.

Alle kan fritt bruke våre geodata som tilbys gjennom denne nedlastingsløsningen. Bruk skal imidlertid skje innenfor rammene av Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Er det geodata du ikke finner i nedlastingsløsningen, og som du lurer på om Kystverket allikevel tilbyr? Vennligst kontakt oss på geodatatjenesten@kystverket.no

Se også Geonorge Kartkatalog for oversikt over offentlige datasett og karttjenester i Norge.

Siste nytt