Publisert: , Oppdatert:
- Anne Søyset

Lokale begrensninger og retningslinjer

Kystverket Lostjenesten har utarbeidet ulike lokale begrensninger og retningslinjer som grunnlag for hvert losoppdrag. Et oppdrag som ikke ombefattes av retningslinjene blir betraktet som ett uvanlig losoppdrag og blir håndtert i henhold til egen instruks (LOS 9.6).

 

Dokument-ID

Dokumentnr. og navn

Versjon

Sist oppdatert

  LOS 9.6 - Uvanlig losoppdrag

5.0

28.01.2018

  LOS 9.7 - Begrensninger for farled og havner

5.0

 28.01.2018

 

 
LOS 9.8 - Begrensninger ved bording og kvitting

5.0

28.01.2018

 

Lokale begrensninger og retningslinjer for:

Sist endret

Troms og Finnmark losoldermannskap 29.06.2020
Nordland losoldermannskap 27.06.2017
Møre og Trøndelag losoldermannskap 02.11.2015
Vestlandet losoldermannskap 31.03.2020
Rogaland losoldermannskap 13.12.2018
Skagerrak losoldermannskap

11.03.2021

Oslofjorden losoldermannskap

03.05.2016

 Siste nytt