Publisert: , Oppdatert:
- Anne Søyset

Lokale begrensninger og retningslinjer

Kystverket har utarbeidet ulike lokale begrensninger og retningslinjer som grunnlag for hvert losoppdrag. Et oppdrag som ikke ombefattes av retningslinjene blir betraktet som ett uvanlig losoppdrag og blir håndtert i henhold til egen instruks (LOS 9.6).

 

Dokument-ID

Dokumentnr. og navn

Versjon

Sist oppdatert

  LOS 9.6 - Uvanlig losoppdrag

4.0

20.12.2016

  LOS 9.7 - Lokale begrensninger for farled og havner

4.0

 20.12.2016

 

 
LOS 9.8 - Lokale begrensninger ved bording og kvitting

4.0

20.12.2016

 

Lokale begrensninger og retningslinjer for:

Sist endret

Troms og Finnmark losoldermannskap 22.03.2019
Nordland losoldermannskap 27.06.2017
Møre og Trøndelag losoldermannskap 02.11.2015
Vestlandet losoldermannskap 01.01.2018
Rogaland losoldermannskap 13.12.2018
Skagerrak losoldermannskap

24.04.2019

Oslofjorden losoldermannskap

03.05.2016

 Siste nytt