Publisert: , Oppdatert:

Lokale begrensninger og retningslinjer i Møre og Trøndelag

Lokale seilings- og kaibegrensninger

Dokument-ID Navn Versjon Sist oppdatert
  Fartøysbegrensninger knyttet mot leder, kaier, havner, etc. innenfor området dekket av Møre og Trøndelag sjøtrafikkavdeling 1.0

07.07.2014

  Bruk av taubåt i Møre og Trøndelag  1.0

07.07.2014

  Alternative losmøtesteder i Møre og Trøndelag   1.0

07.07.2014

  MT Losing til og fra Nyhamna 1.0

07.07.2014

  Møre og Trøndelag, Anløp av oljerigger / flytende installasjoner til Kristiansund  1.0

07.07.2014

  Anbefalte retningslinjer for bruk av bukseringsfartøy med hensyn til antall og bollardpull ved havnene Kalneset (Bryggja), Åheim og Raudbergvika  1.0

07.07.2014

Lenke

LOS 15.1.1 MT - Begrensninger for bording med helikopter ved anløp og avgang Nyhamna.

   

 

Ålesund losstasjon 

Dokument-ID

Navn

Versjon

Sist endret

Vedlegg Fartøysbegrensninger i Møre og Trøndelag sjøtrafikkavdeling, Ålesund losstasjon 2.0 07.09.2015
Vedlegg  
 
Bestemmelser ved losing Shell, Nyhamna (Shells havnereglement med tillegg) 01 28.09.2009
Lenke til  Ålesund havn, havnebestemmelser    
Lenke til  Molde og Romsdal havn       

 

Kristiansund losstasjon

Dokument-ID

Navn

Versjon

Sist endret

Vedlegg

Fartøysbegrensninger,Kristiansund losstasjon

3.0 28.09.2018
 Vedlegg Bestemmelser ved losing Statoil, Tjeldbergodden (Statoils Havnereglement) 03 08.12.2006

 
 Vedlegg

Retningslinjer for losene vedrørende rapportering av fartøyer inn til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS  01 23.03.2009
Lenke til Kristiansund og Nordmøre havn, havnebestemmelser       06.04.2010

 

Trondheim losstasjon

Dokument-ID

Navn

Versjon

Sist endret

  Fartøysbegrensninger i Møre og Trøndelag sjøtrafikkavdeling, Trondheim losstasjon  2.0 29.06.2015
Vedlegg 
 
Bestemmelser ved losing tilknyttet Namsen oljeterminal  1.0 08.10.2014
Lenke til    Trondheim havn, havnebestemmelser   06.04.2010
  Verdal tug assesment   08.10.2014

Siste nytt