Publisert: , Oppdatert:

Lokale begrensninger og retningslinjer i Troms og Finnmark

Lokale seilings- og kaibegrensninger

Dokument-ID Navn Versjon

Sist oppdatert

 

Begrensninger for losoppdrag gjennom Kvalsundet ved Tromsø

2.0

30.09.2015

 

Begrensninger for losoppdrag Husøy i Troms

2.0 30.09.2015
 

Begrensninger for losoppdrag, Leirpollen i Tana

2.0 30.09.2015
 

Begrensninger for losoppdrag, Melkøya og Hammerfest havn for fartøyskategori 1 eller 2

2.0  30.09.2015
 

Begrensninger for losoppdrag Senjahopen i Troms

3.0  30.09.2015
 

Begrensninger for losoppdrag Sommarøy i Troms

2.0  30.09.2015
  Begrensninger for losoppdrag Vannavalen i Troms 2.0  30.09.2015
  Begrensninger ved losoppdrag inn/ut Alta Havn 3.0 29.04.2016

Begrensninger ved bruk av og bording med losbåt

Dokument-ID Navn Versjon Sist oppdatert
  Værbegrensninger for bording, Akkarfjordnæringen - Hammerfest  1.0  30.09.2015
  Værbegrensninger for bording, Honningsvåg 1.0  30.09.2015
  Værbegrensninger for bording, Honningsvåg ytre  1.0  30.09.2015
  Værbegrensninger for bording, Kirkenes - Reinøya 1.0  30.09.2015
  Værbegrensninger for bording, Kirkenes - Trondheimsnes  1.0 30.09.2015
  Værbegrensninger for bording, Kirkenes - Varangerfjorden 1.0  30.09.2015
  Værbegrensninger for bording, Tromsø - Fugløyfjorden  1.0  30.09.2015
  Værbegrensninger for bording, Hekkingen - Tromsø 1.0 30.09.2015
  Værbegrensninger for bording, Håja  1.0  

30.09.2015

Siste nytt