Publisert: , Oppdatert:

Lokale retningslinjer og begrensninger i Skagerrak

 

 

 Fellesdokumenter

 

 

 Dokument-ID

 Navn

 Versjon

 Sist endret

 Link til

 LOS 9.7 - Lokale begrensninger for farled og havner

 

 

Link til

 LOS 9.8 – Lokale begrensninger ved bording

 

 

 I-LOS-09/01199-87

 LOS 9.1.SSA - Bruk av dispensasjoner, alternativt overtid, ved losmangel, fare for brudd på hviletidsbestemmelser, og andre mer særskilte forhold

 00

 02.12.2010

 

 

 

 

 

 Brevik losstasjon

 

 

Dokument-ID

Navn

Versjon

Sist endret

  Værbegrensninger for bording, Langesundsbukta  2.0 21.09.2016
  Begrensninger for losoppdrag - Kragerø i Telemark 3.0 22.06.2015

 

Begrensninger for losoppdrag - Larvik i Vestfold 3.0 21.09.2016
  Torsbergrenna - Begrensninger for losoppdrag  3.0 02.06.2017
  Frier Vest i Telemark- Begrensninger for losoppdrag 3.0 30.01.2017
  Begrensninger for losoppdrag - Herøya i Telemark 4.0 21.09.2016
  Begrensninger for losoppdrag - Brevik i Telemark  5.0 21.09.2016
  Begrensninger for losoppdrag - Langesund og Ekstrand i Telemark 3.0 21.09.2016
  Begrensninger for losoppdrag - Sandefjord i Vestfold 3.0 21.09.2016
       
  Kristiansand Losstasjon    
   Farsund i Vest - Begrensninger for losoppdrag    2.0 30.01.2017
   Tankanlegg Hisøya ,Arendal, Vest-Agder - Begrensninger for losoppdrag  2.0 30.01.2017
  Arendal i Aust Agder - Begrensninger for losoppdrag 2.0  30.01.2017
  Eydehavn i Aust Agder - Begrensninger for losoppdrag   2.0  30.01.2017
  Grimstad havn og Vikkilen - Begrensninger for losoppdrag  2.0 30.01.2017
  Høllen i Vest Agder  - Begrensnginger for losoppdrag 2.0 30.01.2017
  Kongsgårdbukta og Vige i Vest Agder - Begrensninger for losoppdrag 4.0 30.01.2017
  Lillesand - Begrensninger for losoppdrag  2.0  30.01.2017
  Lyngdal - Begrensninger for losoppdrag  2.0  30.01.2017 
  Spangreid - Begrensninger for losoppdrag  2.0 30.01.2017
  Kristiansand - Begrensninger for losoppdrag  7.0

26.04.2019

  Mandal- Begrensninger for losoppdrag  2.0 30.01.2017
  Katland - Begrensninger ved bording  2.0  30.01.2017
  Oksøy losbording - Begrensninger ved bording   2.0 30.01.2017
  Torungen - Begrensninger for bording 2.0 30.01.2017
  Risør -  Begrensninger for losoppdrag  3.0  30.01.2017
       
  Sokndal losstasjon    
  Begrensninger for losoppdrag - Sirevåg i Rogaland  2.0 26.08.2016
  Rekefjord i Rogaland - Begrensninger for losoppdrag 3.0 05.10.2017
  Begrensninger for losoppdrag - Flekkefjord i Vest Agder 2.0 26.08.2016
  Begrensninger for losoppdrag - Hellvik i Rogaland 2.0 26.08.2016
  Egersund i Rogaland - Begrensninger for losoppdrag 5.0 30.01.2017
  Begrensninger for losoppdrag - Jøssingfjord i Rogaland 2.0 26.08.2016
  Begrensninger for losoppdrag - Kvinesdal i Vest Agder  2.0 26.08.2016
  Maurholen i Rogaland - Begrensninger for losoppdrag 5.0 03.01.2017
  Begrensninger losbording, Egersund Nord losbordingsfelt   2.0 26.08.2016
  Begrensninger losbording, Egersund Syd losbordingsfelt 2.0 26.08.2016
  Begrensninger losbording, Listafjorden losbordingsfelt 2.0 26.08.2016
  Begrensninger losbording, Sokndal losbordingsfelt 2.0 26.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siste nytt