Publisert: , Oppdatert:

Losformidling

Losformidleren er skipsfartens kontaktpunkt ved seilas til og fra norske havner og i transitt langs kysten.

Kystverkets tre losformidlingskontorer, lokalisert i Horten, Kvitsøy og Lødingen, er bemannet med to personer som til enhver tid planlegger og koordinerer hvert losoppdrag. Losformidleren følger oppdraget fra losbestillingen mottas i det elektroniske meldingssystemet SafeSeaNet Norway, til losen sendes videre til nytt fartøy etter gjennomført oppdrag.

Losformidlerens hovedoppgaver:

  • Registrere og journalføre losbestillinger.   
  • Planlegge disponering av loser på vakt og prioritere oppdrag.
  • Koordinere transport av los til og fra skip, samt tilbake til stasjon, hjem eller til nytt oppdrag.
  • Føre oversikt over brukt arbeidstid og sertifikatdekning for den enkelte los.
  • Informasjon og veiledning til loskorpset og lossøkende fartøy i losformidlingsområdet.

Losformidlingen har til enhver tid oversikt over alle losene på vakt opptil ett døgn fremover, og fordeler oppdrag basert på losbestillinger, fartøyets frister for levering av last, samt losens sertifikatområder og arbeidstidsbestemmelser.

Losformidlerne jobber for å unngå lang ventetid på los og tilrettelegger for skipenes behov på en best mulig miljøsikker, effektiv og økonomisk måte.

Siste nytt