Publisert: , Oppdatert:

Kontakt losoldermannskapene

Kystverket Lostjenesten er organisert i syv losoldermannskapene som har ansvar for den operative driften av lostjenesten innenfor et geografisk område. Det enkelte losoldermannskap ledes av en losoldermann.

E-postene til losoldermannskapene sjekkes kun i kontortiden (08:00 - 15:45). Saker som haster må sendes direkte til losformidlingene evt. losoldermennene.

Troms og Finnmark Losoldermannskap

Tlf: 07847
Faks: 78 47 74 01
Epost: post@kystverket.no (sjekkes i arbeidstiden)

Losoldermann Roy Arne Rotnes
Tlf: 78 47 74 51/416 13 984
E-post: roy.arne.rotnes@kystverket.no

Nordland Losoldermannskap

Tlf: 07847
Faks: 76 98 68 20
E-post: post@kystverket.no (sjekkes i arbeidstiden)

Losoldermann Andor Antonsen

Tlf: 76 98 68 00/951 90 622
E-post: andor.antonsen@kystverket.no

Møre og Trøndelag Losoldermannskap

Tlf: 71 57 08 02/3
Faks: 71 57 08 01
E-post: post@kystverket.no (sjekkes i arbeidstiden)

Losoldermann Emil Heggelund
Tlf: 909 53 981
E-post: emil.heggelund@kystverket.no

Vestlandet Losoldermannskap

Tlf:
56 16 44 20 (Fedje)
55 30 24 00 (Bergen)

Faks: 56 16 44 21 (Fedje)
55 30 24 01 (Bergen)
E-post: post@kystverket.no (sjekkes i arbeidstiden)

Losoldermann Kjell Asle Djupevåg
Tlf: 55 30 24 00/958 33 403
E-post: kjell.asle.djupevag@kystverket.no

Rogaland Losoldermannskap

Tlf: 51 73 60 00
Faks: 51 73 60 01
E-post: post@kystverket.no (sjekkes i arbeidstiden)

Losoldermann Henry Djupvik
Tlf: 52 73 33 20/971 53 690
E-post: henry.djupvik@kystverket.no

Skagerrak Losoldermannskap

Tlf: 07847
Faks: 35 57 26 01
E-post: post@kystverket.no (sjekkes i arbeidstiden)

Losoldermann Geir Eikeland
Tlf: 35 57 26 02/416 63 175
E-post: geir.eikeland@kystverket.no

Oslofjorden Losoldermannskap

Tlf: 07847
Faks: 33 03 49 80
E-post: post@kystverket.no (sjekkes i arbeidstiden)

Losoldermann Elise Rusten
Tlf: 33 03 49 66/916 96 997
E-post: elise.rusten@kystverket.no

Siste nytt