Publisert: , Oppdatert:

Losbåttjenesten

Losbåttjenesten har i hovedoppdrag å bringe losen til og fra sine oppdrag.

Tidligere ble losbåttjenesten utført av Kystverket. Buksèr og Berging ble i november 2015 tildelt en 10 års kontrakt med en opsjon på to år for å drifte tilbringertjenesten.  De overtok ansvaret for tilbringertjenesten på sjø sommeren 2016.  

Losbåtene har om lag 29.000 seilingstimer hvert år. Losbåtførerne har detaljert kunnskap og kompetanse om blant annet den maritime geografien, værforhold og skipstrafikken i sine nærområder.

Losbåtene er tilgjengelige for loser og skipstrafikken og ofte de som er første på stedet under ulykker eller andre alvorlige hendelser på sjøen. Losbåtflåten deltar derfor i den lokale redningsberedskapen og har fullmakt til å bistå redningstjenesten ved behov. Håndtering av nødssituasjoner er derfor en fast og viktig del av opplæringen til losbåtførere som ofte ferdes kysten i vanskelige værforhold.

Siste nytt