Publisert: , Oppdatert:
- Stein Egil Tennebø

Helikoptertjenesten

Tilbringertjeneste av los med helikopter tilbys i dag fartøyer klassifisert for føring av farlig og/eller forurensende last til olje og gassterminalene Kårstø, Sture, Mongstad, Nyhamna og Melkøya.

Tjenesten om bruk av helikopter tilbys bestemte type fartøyer som tar los på egne losbordingsfelt, som angitt i lospliktforskriften. Det gjøres med hensyn til miljø, sikkerhet for fartøy og los, samt for å sikre regularitet og forutsigbarhet for trafikken.

Fartøyer som er over 30 000 BT og som er klassifisert til å føre farlig og/eller forurensende last vil få tilbud om at losen blir transportert med helikopter. For Nyhavna gjelder 25 000 bruttotonn (maks 9 meter dyptgående) og Melkøya 20 000 bruttotonn.

Tjenesten er i dag organisert som en tjenestekonsesjonskontrakt hvor Kystverket formidler og Lufttransport utfører tjenesten med sine helikoptre ut fra baser i Bergen og Hammerfest.

Tjenesten er i dag 100 prosent brukerfinansiert og tilbys som en døgnkontinuerlig tjeneste året rundt.

Kystverket har kontakt med Lufttransport AS om levering av helikoptertjenester frem 30.06.2017. Årlig utføres det ca. 1100 oppdrag med helikopter.
Tjenesten om bruk av helikopter startet i 1992 som en prøveordning på Mongstad i Hordaland.

Siste nytt