Publisert: , Oppdatert:
- John-Morten Klingsheim

Digital rutetjeneste - routeinfo.no

Den digitale rutetjenesten er tilgjengelig for fartøy som anløper havner i farvannet fra svenskegrensen til Finnsnes. Tjenesten blir trinnvis gjort tilgjengelig fra sør til nord og vil dekke hele kysten i løpet av 2021.

Gjennom rutetjenesten får fartøy tilgang på referanse-ruter som Kystverket anbefaler brukt ved ruteplanlegging. Tjenesten gir også tilgang til kvalitetssikret ruteinformasjon, gjeldende lokale forskrifter for seilas til aktuelle havner og kaier, og seilingsdistanser.

Last ned referanse-ruter gratis på:

www.routeinfo.no

Video guide 1: Hvordan bruke "referanseruter til navigasjon"

Video guide 2: Ruteinformasjon

Video guide 3: Knytt sammen ruter enkelt i ECDIS

Kvalitetssikrede ruter

Den digitale rutetjenesten åpner for automatisk distribusjon av nautisk informasjon for å støtte transportsikkerheten for enkeltseilaser. Ved å tilby fartøy referanse-ruter − kvalitetssikret av Kystverkets lostjeneste, sjøtrafikksentraltjeneste, sjømerketjeneste, farledsbevisenhet, og Kartverkets Sjødivisjon – ønsker Kystverket å styrke sikkerheten til sjøs. Tjenesten kan bidra til å unngå ugunstige rutevalg og mangel på relevant informasjon for seilasen.

Kvalitetssikrede ruter og ruteinformasjon om bord på fartøy øker navigasjonssikkerheten og styrker samhandling på bro for lossøkende fartøy og farledsbevis-fartøy. Tjenesten legger til rette for mer effektiv og tidsbesparende planlegging av seilas, og gir derved fartøyet mer nøyaktig ankomsttid.

Gratis tjeneste

Tjenesten tilbys som en gratis tjeneste og er et ledd i Kystverkets arbeid med å effektivisere og digitalisere maritime tjenester for styrket sjøtransport. 

Kystverket oppfordrer navigatører til å sende tilbakemeldinger, slik at tjenesten treffer navigatørenes behov. Tilbakemeldinger sendes på e-post til: routeinfo@kystverket.no

Les mer her (informasjon på engelsk)

Den digitale rutetjenesten er utviklet av Asplan Viak Internet.
 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning, og jobber for sikker og effektiv sjøtransport ved å ivareta transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. 

Fakta

  • Den første versjonen av den digitale rutetjenesten routeinfo.no ble lansert i september 2018 for fartøy med anløp i havner mellom svenskegrensen og Tønsberg.
  • Den 3. juni 2019 ble tjenesten utvidet til å gjelde anløp i farvannet mellom Sandefjord og Haugesund.
  • Tjenesten blir trinnvis gjort tilgjengelig fra sør til nord og vil dekke hele kysten i løpet av 2020.

Siste nytt