Publisert: , Oppdatert:

BarentsWatch

Viser aktiviteten langs kysten og i våre havområder gjennom tjenester som kombiner informasjon fra forskjellige kilder. Dette gir et bedre beslutningsgrunnlag for fagfolk i offentlige enheter og private næringer.

BarentsWatch skal samle, utvikle og dele informasjon om norske kyst- og havområder. Dette gjelder både for et åpent informasjonssystem med tjenester for sluttbrukere som presenteres i portalen www.barentswatch.no. I tillegg utvikles det et skjermet overvåkningssystem som bidrar til effektivisering av operativ innsats.

Gjennom å samle og dele eksisterende data lager vi eksempelvis systemer som Felles ressursregister og tjenester som landsdekkende Bølgevarsel. Disse og flere andre tjenester utgjør til sammen BarentsWatch-programmet, som igjen skal skape en felles plattform for samarbeid, der BarentsWatch ikke vil endre eller påvirke etatenes forvaltings- og ansvarsområder.

Hensikten er å gjøre relevant informasjon og tjenester lettere tilgjengelig for myndigheter, beslutningstakere, næring og allmenne brukere. Dette skal både forenkle tilgang til og sikre utveksling av offentlig informasjon. BarentsWatch vil kunne bidra til at norske maritime etater i felleskap fremstår som et helhetlig forvaltningsregime.

BarentsWatch ble etablert i mai 2012 som en del av regjeringens nordområdesatsing. Lokalisert i Tromsø og underlagt Samferdselsdepartementet. Kystverket leder gjennomføringen av programmet. Dette skjer gjennom Kystverkets «Senter for deling av informasjon om hav og kyst» (BarentsWatch-senteret). Ti departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter er samarbeidspartnere.

Les også: Fem år med nyttige tjenester

Er det noe du lurer på om BarentsWatch? Under teksten har vi samlet en del spørsmål som vi ofte får, samt svarene på spørsmålene. Klikk på spørsmålet, så dukker svaret opp.

Har du spørsmål som du ikke finner her, kan du kontakte oss på post@barentswatch.no.  

Siste nytt