Publisert: , Oppdatert:
- Ulrich alain Kounchou Tagne

Long Range Identification and Tracking (LRIT)

Long Range Identification and Tracking (LRIT) er et globalt satellittbasert system for sanntid identifikasjon og sporing av spesielle type fartøyer. Systemet blir styrt og vedlikeholdt av European Maritime Safety Agency (EMSA).

LRIT ble innført i Norge i 2009 og er et lukket system som kun brukes av nasjonale offentlige myndigheter.

FNs sjøfartsorganisasjon IMO har vedtatt at havovervåkingssystemet LRIT er obligatorisk for følgende skip som navigerer i internasjonal fart:

 • Passasjerskip, inkludert hurtiggående passasjerfartøyer,
 • Lasteskip over 300 bruttotonn og
 • Flyttbare offshore boreenheter.

Informasjon fra havovervåkingssystemet LRIT brukes av offentlige myndigheter i forbindelse med trafikkovervåking, kontroll og inngrep overfor fartøy som utgjør en fare for sjøsikkerheten eller en trussel mot kyststaten, til å lokalisere forulykkede og omkringliggende fartøy i forbindelse med redningsaksjoner, og til overvåking av aktuelle fartøy involvert i ulovlig, urapportert eller uregistrert fiskeri eller andre ulovlige aktiviteter.

Kystverket er National Competent Authority (NCA) på LRIT i Norge og drifter den norske delen av LRIT databasen på vegne av norske myndigheter.

Kystverket registrerer, korrigerer og oppdaterer data om fartøy som seiler med norsk flagg i den europeiske LRIT databasen. LRIT databasen driftes av EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA i Lisboa.

LRIT rapportering og utstyr

Alle skip over 300 bruttotonn som er registrert til å seile i internasjonalt farvann er pliktige til å innhente LRIT sertifikat (LRIT Conformency Test Report). Militære fartøy og fiskerfartøy er unntatt denne regelen.

Ved førstegangsregistrering av nye fartøy, og ved endring av skipsnavn, flagg eller LRIT system om bord må LRIT systemet sjekkes av en autorisert Application Service Provider (ASP).

LRIT sertifikatet er i praksis en godkjenning på at LRIT utstyr om bord fungerer. Denne godkjenningen er basert på test som gjennomføres av en ASP (Application Service Provider) som kvalitetssikrer at LRIT utstyret om bord er i stand til å sende data hver sjette timer over en periode på 48 timer.

LRIT systemet består av hovedelementer som skipet LRIT informasjonssendere, kommunikasjonsleverandører ”Communication Service Providers (CSPer)”, applikasjonsleverandører ”Application Service Providers (ASP)”, LRIT datasentre (DC), inkludert alle relaterte skipet overvåkingssystemer (VMS), IMO LRIT data Distribusjon (DDP) og det Internasjonale LRIT data utveksling (IDE). Systemet bruker satellittbasert kommunikasjon eksempel: Inmarsat C; Inmarsat mini C; Iridium; Inmarsat D +, etc.

Informasjon som automatisk blir overført gjennom LRIT systemet:

 • Identiteten av skipet,
 • Skipets posisjon (bredde og lengde),
 • Dato og klokkeslett for posisjon.

Sjøfartsdirektoratet har godkjent åtte ASPer i Norge.

Fakta

 • LRIT er internasjonalt lovfestet i kapittel V, 1974 SOLAS konvensjonen, og ble enstemmig vedtatt 19. mai 2006 i resolusjon MSC.202 (81).
 • Skip har LRIT-utstyr om bord som automatisk sender informasjon om identitet, dato/tid, og posisjon hver sjette time via satellitt til EUs LRIT database.
 • Sjøfartsdirektoratet har myndighetsansvar for å håndheve at LRIT regelverk blir fulgt om bord.
 • LRIT er basert på data fra INMARSAT og IRIDIUM.
 • Kystverket administrerer tilgangen til LRIT databasen på vegne av norske myndigheter og gir systemtilgang til offentlige myndighetsorganer som ønsker å benytte data fra systemet i utførelsen av sine myndighetsoppgaver.

Relaterte dokumenter

Siste nytt