Publisert: , Oppdatert:
- Ulrich alain Kounchou Tagne

Brukertilgang til LRIT-systemet

Kystverket er nasjonal myndighet (National Competant Authority - NCA) med ansvar for innføring av det tekniske konseptet for havovervåking og distribusjon av LRIT informasjon til andre offentlige myndigheter.

Systemet er kun tilgjengelig for bruk av offentlige myndigheter. Deling av norske LRIT data til internasjonale organisasjoner for en viss periode kreves nærmere avtale.

Brukertilgang til LRIT-systemet

Søknadsskjema om tilgang til LRIT-systemet (kun for offentlige etater).

For søknad om brukertilgang til LRIT-systemet, vennligst fyll ut og og send skjema til: lrit@kystverket.no.

Alternativt kan man ta kontakt her

Brukerforum for LRIT

På oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet opprettet Kystverket i 2008 et nasjonalt brukerforum for statlige instanser som vil benytte systemet. Medlemmene i det nasjonale brukerforumet møtes en gang i året.

Her deltar Sjøfartsdirektoratet, Kystvakten, Hovedredningssentralen Nord-Norge og Sør-Norge, Toll- og avgiftsdirektoratet, Landsdelskommando Nord-Norge, Forsvaret Fellesoperativt Hovedkvarter, Politiets sikkerhetstjeneste, Politidirektoratet og Petroleumstilsynet.

Relaterte dokumenter

Siste nytt