Publisert: , Oppdatert:

Ismeldinger

Her får du de siste oppdaterte ismeldinger for den enkelte havn og farled.

AA1 0/// Sekken (Halden).Isfritt. 02.02.21
AA2 0/// Singlefjorden (Halden).Isfritt. 02.02.21
AA3 32// Svinesund - Halden (Halden).Åpent drivis. 4/10-6/10 is.Gråis. 10-15 cm. 02.02.21
AA4 0/// Torbjørnskjær (Oslofjorden).Isfritt. 12.12.20
AA5 0/// Struten (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.20
AA6 0/// Løperen (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.20
BB1 0/// Østerelva (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.20
BB2 0/// Leira (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.20
BB3 0/// Vesterelva (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.20
BB4 0/// Rauøyfjorden (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.20
BB5 0/// Verlebukta (Moss).Isfritt. 24.02.21
BB6 0/// Mossesundet (Moss).Isfritt. 24.02.21
CC1 0/// Oslo - Spro (Oslo).Isfritt. 09.03.21
CC2 0/// Spro - Drøbak (Oslofjorden).Isfritt. 09.03.21
CC3 0/// Drøbak - Filtvet (Oslofjorden).Isfritt. 09.03.21
CC4 0/// Filtvet - Gullholmen (Oslofjorden).Isfritt. 09.03.21
 0000 Oslo Havn-Vesthavna-Filipstad/Hjortnes.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 09.03.21
 0000 Oslo Havn-Vesthavna-Pipevika/Akershuskai.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 09.03.21
 0000 Oslo Havn-Vesthavna-Vippetangen.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 09.03.21
 4001 Oslo Havn-Vesthavna-Revier kaia/Bjørvika.Tett drivis. 6/10-8/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 09.03.21
 2001 Oslo Havn-Østhavna-Bispevika/Sørenga.Meget åpen drivis. 1/10-4/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 09.03.21
 2001 Oslo Havn-Østhavna-Grønlia.Meget åpen drivis. 1/10-4/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 09.03.21
 0000 Oslo Havn-Østhavna-Kongshavn/Sjursøya N.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 09.03.21
 0000 Oslo Havn-Sydhavna-S.Sjursøykai/Tank utst.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 09.03.21
 0000 Oslo Havn-Sydhavna-Bekkelaget/Ormsund.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 09.03.21
CC5 2211 Drammensfjorden (Drammen).Meget åpen drivis. 1/10-4/10 is.Gråis. 10-15 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 05.03.21
CC6 0/// Breiangen (Oslofjorden).Isfritt. 01.03.21
DD1 0000 Langrunnen (Horten).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 22.02.21
DD2 0000 Gullholmen - Mefjordbåen (Oslofjorden).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 22.02.21
DD3 0000 Mefjordbåen - Fulehuk (Oslofjorden).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 22.02.21
DD4 0/// Fulehuk - Færder (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.20
DD5 0/// West Færder (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.20
DD6 0/// South Færder (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.20
EE1 0/// Torgersøygapet (Tønsberg).Isfritt. 01.03.21
EE2 0/// Husøysund (Tønsberg).Isfritt. 01.03.21
EE3 8042 Tønsberg indre havn (Tønsberg).Fastis.Nyis. Mindre enn 5 cm.Meget store isflak.Mer enn 2000m tvers.Sjøfarten farlig for maskinsvake fartøy. 01.03.21
EE4 8042 Vestfjorden (Tønsberg).Fastis.Nyis. Mindre enn 5 cm.Meget store isflak.Mer enn 2000m tvers.Sjøfarten farlig for maskinsvake fartøy. 01.03.21
EE5 0/// Leisteinløpet (Tønsberg).Isfritt. 01.03.21
EE6 0/// Vrengen (Tønsberg).Isfritt. 01.03.21
FF1 0/// Tjømekjæla (Tønsberg).Isfritt. 01.03.21
FF2 0/// Sandefjorden (Sandefjord).Isfritt. 01.12.20
FF3 0/// Inside Svenner (Sandefjord).Isfritt. 01.12.20
FF4 0/// Outside Svenner (Sandefjord).Isfritt. 01.12.20
FF5 0/// Larviksfjorden (Larvik).Isfritt. 01.12.20
FF6 0/// Langesundsbukta (Porsgrunn).Isfritt. 01.12.20
GG1 0/// Breviksfjorden (Porsgrunn).Isfritt. 01.12.20
GG2 0/// Frierfjorden (Porsgrunn).Isfritt. 01.12.20
GG3 0/// Jomfrulandsrenna (Kragerø).Isfritt. 29.03.21
GG4 0/// Outside Jomfruland (Kragerø).Isfritt. 29.03.21
GG5 0/// Skåtøysund (Kragerø).Isfritt. 29.03.21
GG6 0/// Langårsund (Kragerø).Isfritt. 29.03.21
HH1 0/// Kragerøfjorden (Kragerø).Isfritt. 29.03.21
 0/// Kilsfjorden (Kragerø).Isfritt. 29.03.21
 0/// Hellefjorden (Kragerø).Isfritt. 29.03.21
HH2 0/// Grønholmsgapet (Risør).Isfritt. 01.12.20
HH3 0/// Stangholmgapet (Risør).Isfritt. 01.12.20
HH4 0/// Lyngørfjorden (Tvedestrand).Isfritt. 01.12.20
HH5 0/// Outside Lyngør (Tvedestrand).Isfritt. 01.12.20
HH6 0/// Tvedestrandsfjorden (Tvedestrand).Isfritt. 01.12.20
II1 3211 Tromøysund (Arendal).Åpent drivis. 4/10-6/10 is.Gråis. 10-15 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 22.02.21
II2 3211 Galtesund (Arendal).Åpent drivis. 4/10-6/10 is.Gråis. 10-15 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 22.02.21
II3 0/// Inside Torungen (Arendal).Isfritt. 01.12.20
II4 0/// Outside Torungen (Arendal).Isfritt. 01.12.20
II5 0/// Grimstad (Grimstad).Isfritt. 01.12.20
II6 0/// Inside Homborsund (Grimstad).Isfritt. 01.12.20
JJ1 0/// Outside Homborsund (Grimstad).Isfritt. 01.12.20
JJ2 0/// Lillesand (Lillesand).Isfritt. 01.12.20
JJ3 0/// Kristiansandsfjorden (Kristiansand).Isfritt. 01.12.20
JJ4 0/// Outside Oksøy (Kristiansand).Isfritt. 01.12.20
JJ7 7434 Sauda Fastis med drivis utenfor.Tynn vinteris. 30-50 cm.Store isflak.500-2000m tvers.Sjøfarten foregår i råk uten ass. Isbryter. 16.02.21
JJ8 0000 NærøyfjordenNyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 25.02.21
JJ5 0000 Kirkenes Havn (Sør Varanger).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 23.03.21
JJ6 0000 Bøkfjorden (Sør Varanger).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 23.03.21

Siste nytt