Publisert: , Oppdatert:

Ismeldinger

Her får du de siste oppdaterte ismeldinger for den enkelte havn og farled.

AA1 0///   Sekken (Halden).Isfritt. 21.02.20
AA2 0///   Singlefjorden (Halden).Isfritt. 21.02.20
AA3 0///   Svinesund - Halden (Halden).Isfritt. 21.02.20
AA4 0///   Torbjørnskjær (Oslofjorden).Isfritt. 03.12.19
AA5 0///   Struten (Oslofjorden).Isfritt. 03.12.19
AA6 0///   Løperen (Fredrikstad).Isfritt. 03.12.19
BB1 0///   Østerelva (Fredrikstad).Isfritt. 03.12.19
BB2 0///   Leira (Fredrikstad).Isfritt. 03.12.19
BB3 0///   Vesterelva (Fredrikstad).Isfritt. 03.12.19
BB4 0///   Rauøyfjorden (Oslofjorden).Isfritt. 03.12.19
BB5 0///   Verlebukta (Moss).Isfritt. 03.12.19
BB6 0///   Mossesundet (Moss).Isfritt. 03.12.19
CC1 0///   Oslo - Spro (Oslo).Isfritt. 27.12.19
CC2 0///   Spro - Drøbak (Oslofjorden).Isfritt. 27.12.19
CC3 0///   Drøbak - Filtvet (Oslofjorden).Isfritt. 27.12.19
CC4 0///   Filtvet - Gullholmen (Oslofjorden).Isfritt. 27.12.19
 10/1 Oslo   Havn-Vesthavna-Filipstad/Hjortnes.Åpent vann. Mindre enn 1/10 is.Nyis. Mindre   enn 5 cm.Sjøfarten farlig for trefartøy. 03.02.20
 10/1 Oslo   Havn-Vesthavna-Pipevika/Akershuskai.Åpent vann. Mindre enn 1/10 is.Nyis.   Mindre enn 5 cm.Sjøfarten farlig for trefartøy. 03.02.20
 0/// Oslo   Havn-Vesthavna-Vippetangen.Isfritt. 03.02.20
 20/1 Oslo Havn-Vesthavna-Revier kaia/Bjørvika.Meget åpen drivis. 1/10-4/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Sjøfarten farlig for trefartøy. 03.02.20
 20/1 Oslo   Havn-Østhavna-Bispevika/Sørenga.Meget åpen drivis. 1/10-4/10 is.Nyis. Mindre   enn 5 cm.Sjøfarten farlig for trefartøy. 03.02.20
 30/1 Oslo Havn-Østhavna-Grønlia.Åpent   drivis. 4/10-6/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Sjøfarten farlig for trefartøy.   03.02.20
 30/1 Oslo Havn-Østhavna-Kongshavn/Sjursøya   N.Åpent drivis. 4/10-6/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Sjøfarten farlig for   trefartøy. 03.02.20
 10/1 Oslo Havn-Sydhavna-S.Sjursøykai/Tank   utst.Åpent vann. Mindre enn 1/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Sjøfarten farlig   for trefartøy. 03.02.20
 10/1 Oslo   Havn-Sydhavna-Bekkelaget/Ormsund.Åpent vann. Mindre enn 1/10 is.Nyis. Mindre   enn 5 cm.Sjøfarten farlig for trefartøy. 03.02.20
CC5 0///   Drammensfjorden (Drammen).Isfritt. 06.03.20
CC6 0///   Breiangen (Oslofjorden).Isfritt. 06.03.20
DD1 0///   Langrunnen (Horten).Isfritt. 01.03.20
DD2 0///   Gullholmen - Mefjordbåen (Oslofjorden).Isfritt. 01.03.20
DD3 0///   Mefjordbåen - Fulehuk (Oslofjorden).Isfritt. 01.03.20
DD4 0///   Fulehuk - Færder (Oslofjorden).Isfritt. 08.12.19
DD5 0///   West Færder (Oslofjorden).Isfritt. 08.12.19
DD6 0///   South Færder (Oslofjorden).Isfritt. 08.12.19
EE1 0///   Torgersøygapet (Tønsberg).Isfritt. 06.01.20
EE2 0///   Husøysund (Tønsberg).Isfritt. 06.01.20
EE3 0///   Tønsberg indre havn (Tønsberg).Isfritt. 06.01.20
EE4 0///   Vestfjorden (Tønsberg).Isfritt. 06.01.20
EE5 0///   Leisteinløpet (Tønsberg).Isfritt. 06.01.20
EE6 0///   Vrengen (Tønsberg).Isfritt. 06.01.20
FF1 0///   Tjømekjæla (Tønsberg).Isfritt. 06.01.19
FF2 0///   Sandefjorden (Sandefjord).Isfritt. 03.12.19
FF3 0///   Inside Svenner (Sandefjord).Isfritt. 03.12.19
FF4 0///   Outside Svenner (Sandefjord).Isfritt. 03.12.19
FF5 0///   Larviksfjorden (Larvik).Isfritt. 03.12.19
FF6 0///   Langesundsbukta (Porsgrunn).Isfritt. 03.12.19
GG1 0///   Breviksfjorden (Porsgrunn).Isfritt. 03.12.19
GG2 0///   Frierfjorden (Porsgrunn).Isfritt. 03.12.19
GG3 0///   Jomfrulandsrenna (Kragerø).Isfritt. 03.12.19
GG4 0///   Outside Jomfruland (Kragerø).Isfritt. 03.12.19
GG5 0///   Skåtøysund (Kragerø).Isfritt. 03.12.19
GG6 0///   Langårsund (Kragerø).Isfritt. 03.12.19
HH1 0///   Kragerøfjorden (Kragerø).Isfritt. 03.12.19
 0/// Kilsfjorden (Kragerø).Isfritt. 03.12.19
 0/// Hellefjorden (Kragerø).Isfritt.   03.12.19
HH2 0///   Grønholmsgapet (Risør).Isfritt. 03.12.19
HH3 0///   Stangholmgapet (Risør).Isfritt. 03.12.19
HH4 0///   Lyngørfjorden (Tvedestrand).Isfritt. 03.12.19
HH5 0///   Outside Lyngør (Tvedestrand).Isfritt. 03.12.19
HH6 0///   Tvedestrandsfjorden (Tvedestrand).Isfritt. 03.12.19
II1 0///   Tromøysund (Arendal).Isfritt. 03.12.19
II2 0///   Galtesund (Arendal).Isfritt. 03.12.19
II3 0///   Inside Torungen (Arendal).Isfritt. 03.12.19
II4 0///   Outside Torungen (Arendal).Isfritt. 03.12.19
II5 0///   Grimstad (Grimstad).Isfritt. 03.12.19
II6 0///   Inside Homborsund (Grimstad).Isfritt. 03.12.19
JJ1 0///   Outside Homborsund (Grimstad).Isfritt. 03.12.19
JJ2 0///   Lillesand (Lillesand).Isfritt. 03.12.19
JJ3 0///   Kristiansandsfjorden (Kristiansand).Isfritt. 03.12.19
JJ4 0///   Outside Oksøy (Kristiansand).Isfritt. 03.12.19
JJ5 1111   Kirkenes Havn (Sør Varanger).Åpent vann. Mindre enn 1/10 is.Seieris. 5-10   cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 11.03.20
JJ6 0///   Bøkfjorden (Sør Varanger).Isfritt. 11.03.20

Siste nytt