Publisert: , Oppdatert:
- Simen Slotta

Kystinfo er Kystverkets kartløsning på internett

I Kystinfo finner du Kystverkets egne kartdata, men også kartdata og annen geografisk relatert informasjon fra en stor mengde andre dataeiere. De aller fleste hentes direkte fra kildedatabasen som såkalte WMS-tjenester. Som bruker sikres man derfor tilgang til de siste oppdaterte dataene.

Ulike typer sjøkart, landkart, satellitt- og flyfoto, farleder, naturvernområder, ankringsområder, beredskapstema er eksempler på data man kan finne i Kystinfo.

Tilgjengelig for alle

Kystinfo er i utgangspunktet åpent for alle, og det store tilfanget av kartdata gir gode muligheter for å se hva som finnes av stedfestet informasjon innenfor brukernes nærområde eller fagfelt. I tillegg til å kunne se på data og tilhørende metainformasjon, har man også mulighet for å tegne inn (digitalisere) egne objekter i kartet og benytte dem som element i egne kart i kombinasjon med andre tema.

Som bruker av Kystinfo kan man også kjøre spørringer mot sentrale registre som SSR (Sentralt Stedsnavnregister), angi koordinater for visning av posisjon i kartet, lagre kartbilder som pdf, sende link til et aktuelt kartbilde eller benytte ulike typer integrerte tjenester, som for eksempel værmeldinger fra yr.no.

 

Utvidet informasjon

Etter å ha logget på som bruker i Kystinfo kan man lagre digitaliserte objekt i den underliggende databasen, samt få tilgang til utvidet informasjon og funksjonalitet som for eksempel AIS-data eller spesialtilpassede digitaliseringsløsninger. Dette krever at man er tildelt aktuelle rettigheter fra administrator.

Kystinfo brukes innen de aller fleste fagområdene i Kystverket, og Kystverkets Geodatatjeneste utvider stadig funksjonaliteten for bedre å dekke brukerbehovene.

Forespørsel om tildeling av brukernavn/passord, behov for kursing, spørsmål og merknader sendes kystinfo@kystverket.no.

Fakta

I snitt 1,25 mill. kartvisninger pr. mnd.

Over 5000 unike registrerte brukere

Ca. 250 ulike karttema

Siste nytt