Meldingstjenesten SafeSeaNet Norway

SafeSeaNet Norway er et internettbasert meldingssystem hvor skipsfarten sender pliktige ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner. Kystverket utvikler og drifter SafeSeaNet Norway som en felles nasjonal meldeportal for skipsfarten.

Nyhetsliste

Lanserer utvidet havnetjeneste

Torsdag 28. september fikk skipsfarten, havner og havneanlegg tilgang til nye tjenester i det nasjonale meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Tjenestene legger til rette for enklere informasjonsutveksling mellom skip, havn og havneanlegg og myndigheter. 

Fakta

  • Utviklingen av et felles rapporteringssystem for skipsfarten er basert på det europeiske Single Window konseptet, som ble først introdusert i EU direktiv 2002/59.
  • Single Window konseptet anbefaler utviklingen av en nasjonal portal hvor fartøy, rederier og operatører kan sende inn rapporteringspliktig informasjon til nasjonale myndigheter kun én gang.
  • Informasjonen som registreres i meldingssystemet gjøres tilgjengelig for ulike nasjonale myndigheter, og forenkler og øker kvaliteten på offentlig saksbehandling overfor maritime brukere.

Skipsrapportering

Siste nytt