Publisert: , Oppdatert:
- Jeanette Assev-Lindin

Oversikt over meldeplikter for skipsfarten - i og utenfor SafeSeaNet

 
AnsvarligForskriftMeldekanal
Kystverket, havn Forskrift 21.12.2015 nr. 1790 om fartøys meldeplikter etter Havne- og farvannsloven Delvis i SafeSeaNet
Kystverket Forskrift 23.12.1994 nr.1128 om losberedskapsavgift, losings- og farledsbevisavgift (losavgifter) I SafeSeaNet
Kystverket Forskrift 30.12.2009 nr. 1846 om havner og farvann på Svalbard(kap 4 om posisjonsrapportering) I SafeSeaNet
Kystverket Meldeplikten er knyttet til forskrift 17.12.2014 nr. 1808 om losplikt og bruk av farledsbevis i norske farvann I SafeSeaNet
Forsvaret

Forskrift om utenlandske fartøyers anløp til og ferdsel i norsk territorialfarvann 

I SafeSeaNet
Toll- og avgiftsdirektoratet Forskrift 17.12.2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel – kapittel 3 inneholder bestemmelse om meldeplikt (Tollforskriften) I SafeSeaNet
Politiet Forskrift 15.10.2009 nr 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) I SafeSeaNet
Miljødirektoratet Forskrift 1.6. 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) – kapittel 20 om levering og mottak av avfall og laster I SafeSeaNet
Sjøfartsdirektoratet Forskrift 27.5.1980 nr. 01 om faremeldinger, værtjeneste, nødmeldinger, livredningssignaler m.v. Ikke i SafeSeaNet
Sjøfartsdirektoratet

Forskrift 27.6.2008 nr 744 om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjø.

Ikke i SafeSeaNet
Sjøfartsdirektoratet

Forskrift 24.11.2014 nr. 1458 om havnestatskontroll

I SafeSeaNet
Sysselmannen på Svalbard Forskrift 18.10. 1991 nr. 671 om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard Ikke i SafeSeaNet
Fiskeridirektoratet Forskrift 21.12.2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy Ikke i SafeSeaNet
Helse- og omsorgsdirektoratet Forskrift 21.12 2007 nr1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) Ikke i SafeSeaNet

Siste nytt