Publisert: , Oppdatert:
- Jeanette Assev-Lindin

Krav om rapportering til Politiet

Etter utlendingsloven § 20 og utlendingsforskriften § 4-24 skal fører av skip som skal passere grensen på vei til eller fra norsk havn gi politiet forhåndsmelding om mannskap, passasjerer og eventuelle blindpassasjerer.

Forhåndsmelding skal der det er mulig gis senest 24 timer før skipet anløper/forlater havnen. For skip som skal passere grensen på vei fra norsk havn skal meldingen i tillegg inneholde tidspunkt for avgang.

Meldeplikten følger av:

Border control at sea borders
Forskrift om utlendingers adgang til riket (Utlendingsforskriften)
Retningslinjer om plikten for fører av skip til å gi forhåndsmelding til politiet om mannskap og passasjerer - Utlendingsforskriften § 4-24

Siste nytt