Publisert: , Oppdatert:
- Jeanette Assev-Lindin

Krav om rapportering til Forsvaret

Førere av alle fremmede ikke-militære fartøyer med lengde større enn 24 meter eller tonnasje større enn 50 bruttotonn som skal anløpe norsk indre farvann, har meldeplikt og skal senest 24 timer før ankomst til indre farvann sende melding til norske myndigheter.

Meldeplikten følger av: 

Forskrift om utenlandske fartøyers anløp til og ferdsel i norsk territorialfarvann

Siste nytt