Publisert: , Oppdatert:
- Jeanette Assev-Lindin

Krav om rapportering til Tollvesenet

Etter tolloven § 3-3 jf. tollforskriften § 3-3-1 er det krav til fører av fartøy å melde fra om ankomst til og avgang fra sted i tollområdet. Slike meldinger skal gis i SSN.  Ankomstmelding skal gis minst 24 timer på forhånd.

Dersom reisen varer mindre enn 24 timer kan melding avgis senest når fartøyet forlater forrige havn. Dersom ankomsthavn eller ankomsttid er ukjent eller endres underveis, skal melding avgis så snart opplysningene er kjent.

Ved avreise skal melding gis i SSN i god tid før avreise fra tollområdet, jf. tollforskriften § 3-7-1.

Meldeplikten følger av:
Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)

For oversikt over når fartøy skal melde til Tollvesenet, se tabell under:

INNFØRSEL AV VARER

Type fartøy Fra Meldeplikt        Hjemmel
Fartøy med
ufortollede varer
Utenlandsk havn Ja

TL § 3-2
TL § 3-3
TF § 3-2-1
TF § 3-3-1
TF § 3-3-2

Merknader: Gjelder også fartøy som ligger på skipsreden (på reiå) og som ikke går til havn.  
   
Fartøy uten
ufortollet proviant
og uten
ufortollede varer
Utenfor tollområdet Ja TL § 3-2
TL § 3-3
TF § 3-3
TF § 3-2-1
TF § 3-3-1
       
Fartøy med
ufortollet proviant,
men uten ufortollede
varer
Utenfor tollområdet Ja TL § 3-2
TL § 3-3
TF § 3-2-1
TF § 3-3-1
TF § 3-3-2
       
Forsyningsfartøy med ufortollede varer (inkl. norske varer i retur) Norsk del av kontinentalsokkelen  Ja

TL § 3-2
TL § 3-3
TF § 3-2-1
TF § 3-3-1 TF § 3-3-2

Merknader: Forutsetning: Ikke ufortollet proviant og ikke anløpt utenlandsk havn.    
       
Norske fiskefartøy m/fangst  Utenfor tollområdet  Nei 

TL § 3-2
TL § 3-3
TF § 3-2-1
TF § 3-3-1 TF § 3-3-2

Merknader: Forutsetning: Ikke øvrige ufortollede varer eller proviant, og ikke anløpt utenlandsk havn.    
       
Fartøy med petroleumsprodukter Norsk del av kontinentalsokkelen  Nei TL § 3-2
TL § 3-3
TF § 3-2-1
TF § 3-3-1 TF § 3-3-2
       
Ferger og cruisefartøy Utenfor tollområdet   Ja TL § 3-2
TL § 3-3
TF § 3-2-1
TF § 3-3-1 TF § 3-3-2
       
Marinefartøy - norske/utenlandske Utenfor tollområdet  Ja  TL § 3-2
TL § 3-3
TF § 3-2-1 TF § 3-3-1
       

UTFØRSEL AV VARER

Type fartøy Fra Meldeplikt Hjemmel
Fartøy med varer bestemt til utlandet Utenlandsk havn  Ja  TL § 3-7
TF § 3-7-1
TF § 3-7-2 
       
Fartøy uten ufortollet proviant og uten varer til utlandet Utenfor tollområdet  Ja  TL § 3-7
TF § 3-7-1
TF § 3-7-2 
       
Fartøy med ufortollet proviant og uten ufortollede varer  Utenfor tollområdet Ja  TF §4-23-5
TL § 3-7
TF § 3-7-1
TF § 3-7-2 
       
Forsyningsfartøy oljetankere Norsk del av kontinentalsokkelen Nei  TF § 3-7-1
TF § 3-7-2
Merknader: Forutsetning: Ikke ufortollede varer eller proviant, og ikke anløp til utenlandsk havn.    
       
Norsk fiskefartøy Norsk del av kontinentalsokkelen  Nei  TF § 3-7-1
Merknader: Forutsetning: Ikke ufortollede varer eller proviant, og ikke anløp til utenlandsk havn.    
       
Ferger og cruisefartøy Utenfor tollområdet Ja TF § 3-7-1
Merknader: Manifest    
       
Marinefartøy - norske og utenlandske Utenfor tollområdet Nei TF § 3-7-1

Siste nytt