Publisert: , Oppdatert:

Krav om rapportering til Sjøfartsdirektoratet

Meldeplikten følger av:

Forskrift om havnestatskontroll
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Siste nytt