Publisert: , Oppdatert:

Barents Ship Reporting System

Sjøtrafikksentralene i Vardø og Murmansk vil, ved hjelp av skipsrapporteringssystemet Barents SRS, utveksle informasjon om risikotransport som seiler mellom Røst og Murmansk. Systemet bidrar til at norske myndigheter ved Kystverket og russiske myndigheter får bedre situasjonsforståelse av skipstrafikken i Barentshavet.

Barents Skips Rapporterings System (SRS) er påbudt å bruke for alle skip over 5 000 Bruttotonn, alle tankskip, alle skip som fører farlig/forurensende last, skip under slep når totallengden av slepet er over 200 meter, alle skip som har problemer med fremdrift, som har begrensinger i evnen til å manøvrere eller har defekte navigasjonshjelpemidler.
SRS omfatter et Norsk og et Russisk overvåkingsområde. Skip i Norsk område rapporterer til Kystverkets sjøtrafikksentral NOR VTS (Vardø) via AIS (Automatic Information System) eller annen spesifisert måte. Trafikkseparasjons-systemene utenfor norskekysten fra Vardø til Røst er innenfor det operative området til Barents SRS.

SafeSeaNet Norway: www.shiprep.no

Mer informasjon på Lovdata

Siste nytt